Varlık Fonu satışa çıkarıldı!

Varlık Fonu satışa çıkarıldı!
14:40 - Mart 14 2019 Perşembe

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğiyle, ‘Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. ‘Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ kapsamına Türkiye Varlık Fonu da yapılan bazı düzenlemelerle birlikte alınmış oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun değişikliğe ilişkin tebliğinde, “9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (III-52.1) 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir” denildi.

Yapılan değişiklikle, “Kurucu ve/veya yönetici tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu, fonun katılma paylarını kendi portföyüne dahil edebilir ve katılma paylarının satışına başlanmadan önce kurucu ve/veya yönetici tarafından fona avans tahsis edilebilir.”

Aynı Tebliğin 17. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi de, “Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Ancak bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35’ini aşamaz” olarak değiştirildi.

Aynı bend değişiklikten önce, “Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35’ini aşamaz” şeklindeydi ve bu bend Türkiye Varlık Fonu’nu içermiyordu.

ORAN BELİRLEME YETKİSİ SPK’DA

SPK tebliğiyle, aynı tebliğin 24. maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“Kurul, fon türü bazında fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin olarak bu tebliğde yer alan oranlardan farklı asgari ve/veya azami oranlar belirleyebilir.”

Değişiklikte ayrıca, “Kurul, fon türü bazında yönetim ücretinin üst sınırını belirleyebilir” hükmü yer aldı ve tebliğ hükümlerini “Sermaye Piyasası Kurulu”nun yürüteceği belirtildi.

Varlık Fonu’na devredilen ve satışı söz konusu olan kurumlar:

Ziraat Bankası: Hazineye ait hisselerin tamamı
Türk Telekom: Türk Telekomünikasyon AŞ’nin yüzde 6,68 oranındaki Hazine’ye ait hissesi.
THY: THY’nin yüzde 49.12’lik Hazine payı.
Halkbank: Halkbank’ın yüzde 51.11 hissesi
PTT: Hazineye ait hisselerin tamamı
Milli Piyango ve at yarışları
Borsa İstanbul: Hazineye ait hisselerin tamamı
BOTAŞ: Hazineye ait hisselerin tamamı
Türkiye Petrolleri: Hazineye ait hisselerin tamamı
Türksat: Hazineye ait hisselerin tamamı
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü