Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı

Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı
09:42 - Ağustos 8 2019 Perşembe

Hollanda’da Türk kültür değerlerini Hollandaca ve farklı dillere tercüme etmeye devam eden Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi, yayınlarına Avrasya Yazarlar Birliği ve Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi iş birliği ile ünlü Türk filozofu Farabi ve fikirlerinin tanıtılması amacıyla İngilizce “Al-Farabi: Philosophy of the Second Master” kitabını ilave etti.

Farabi kitabı, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi öğretim görevlisi Zhakypbek Altayev tarafından kaleme alındı. “Farabi’nin hayatı, metafizik düşünceleri, felsefe ve din anlayışı, sosyal-psikolojik görüşleri”nin yer aldığı kitapta, “Farabi’nin İslam düşüncesi ve Avrupa felsefesine katkıları” da ele alınıyor.

Türkevi Araştırmalar Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa’da Türklerin gelecek vizyonu dört ana sütundan oluşur. Bunlar başlıklar halinde şunlardır: Yarım yüzyılı aşan göçmenlik tecrübemiz, Türkistan ve Anadolu irfanı, kültür tarihi, içinde yaşadığımız Avrupa kültür tarihi ve küresel gelişmelerdir. Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Avrupa’da geleceğimizi oluşturan bu dört temel etrafında faaliyetler gerçekleştirmektedir. İçinde yaşadığımız ülkelerin dillerinde kitaplar yayınlamakta ve literatür oluşturmaktadır. Özellikle Türkistan ve Anadolu irfanı çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran, Evliya Çelebi ve Sarı Saltuk hakkında kitaplar yayınladık. Bu serinin son yayını Farabi’dir. Farabi düşünce geleneğinin içinde yaşadığımız Batı düşünce geleneğine etkilerini de bilmek bizim hakkımızdır. Özellikle Hollanda için önemli olan filozof Spinoza’nın Farabi ve İbn-i Rüşd’den etkilendiğini hatırlamamız gerekir. Farabi’nin Batı filozoflarını etkileyen Endülüslü filozofları etkileyen bir düşünür olduğunu da bilmek durumundayız. Aristo’dan sonra kabul edilen en önemli filozof’un Farabi olması da önemlidir. Bunun anlamı şudur: Avrupa Türklerinin gelecek vizyonunu oluşturan iki ana unsur; Türkistan-Anadolu irfani ve Avrupa kültür tarihinde Farabi’nin eserlerine ve düşünceleriyle karşılaşmaktayız. Farabi’nin Avrupa’daki Türk gençleri tarafından bilinmesi, okunması ve düşüncelerinin aktüelleştirilmesi, bizim gelecek vizyonumuz için kaçınılmazdır.”

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi