Yargıtay ücret tartışmasına son verdi

Yargıtay ücret tartışmasına son verdi
10:00 - Haziran 14 2020 Pazar

Bir restoranda garson olarak çalışan genç işten çıkarıldı. İş Mahkemesine giden yolu takip eden mağdur garson, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından gerekçeli bir sebeple feshedildiğini iddia etmiş ve bazı işçi alacaklarının ihbar tazminatı ile birlikte kontrol altına alınmasını talep etmiştir. Mahkemede ifade veren restoran operatörü davanın reddedilmesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, davayı kısmen kabul etmeye karar verdi.

Davalı operatör temyizde bulundu. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 4857 sayılı İş Kanununda ‘maaşlara’; Yetkili, ‘bir iş karşılığında bir işveren veya üçüncü taraflarca ödenen ve parayla ödenen tutar’ olarak tanımlandığını belirtti. Karar; Ödenmemiş işçinin bu ücreti işverenden dava veya icra takibi gibi yasal yollarla talep edebileceği ve ücret ödenene kadar iş yapma eylemini yerine getirmekten kaçınabileceği hatırlatıldı.

İşverenle çatışmaya girmek isteyen işçinin iş sözleşmesini gerekçeli bir sebeple feshetme hakkına sahip olduğunu vurgulayan kararda şunları söyledi:

“Ücretin hiçbir kısmının ya da bir kısmının ödenmediğini belirtmek önemli değildir. Ancak, ücretin ödenmediğinden bahsetmek için, ödeme süresi gelmiştir ve işçinin bu ücrete sahip olması gerekir. ücretin işverene ait olduğunun kanıtı. Bu konuda işçinin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterlidir. Ancak, borçlu olunan paranın ödendiğine tanıklık etmek mümkün değildir. ”

Yargıtay’ın iddiası, talebin yetersiz ödenmesi ile ilgili olmasına rağmen; Mahkeme, son iki ayın ödenmeyen ücretlerini değerlendirmeyi ve davacının talep edilmeyen son iki aydaki ücretleri kabul ettiğini kabul etmeyi yasadışı bulmuştur. Mahkemenin kararı oybirliğiyle devrildi.

Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi