BDDK’dan TL TL kararı!

BDDK’dan TL TL kararı!
12:12 - Temmuz 28 2020 Salı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), normalleştirme adımları kapsamında yerleşik olmayanların TL erişimini kısıtlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını açıklamıştır.

Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için, yurtiçi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapmaları ve Türk şirketlerine kredi vermeleri ve sadece belirtilen koşullar altında iç bankalardan UKB’lere TL yoluyla sağlanacak finansman işlemleri, TL. erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verildi.

12.04.2020 tarihli ve 8989 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul) kararı ile bankalar, yabancı kredi kurumu ile yapılan işlemler hariç olmak üzere, dönem içinde TL alım yönünde yabancı uyruklu bir ayağı gerçekleştireceklerdir. ve konsolidasyona tabi finansal kurum ortaklıkları. Para swapları, vadeli işlemler, opsiyonlar ve diğer türev işlemlerinin toplamının bankaların en son yasal özkaynaklarının yüzde 1’i ile sınırlandırılmasına;

05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kurul Kararı ile bankalar tarafından yurtdışında konsolidasyona tabi olan finansal kuruluşlar ile yurt dışında ikamet eden finansal kuruluşlar tarafından yapılacak TL plasmanlar, TL mevduat, TL repo ve TL kredilerin toplamı şubeleri, TL repo ve TL krediler. hesapladıkları yasal özkaynakların yüzde 0,5 ile sınırlandırılmasına karar verildi; – Daha sonra 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul Kararı ile YMSK sermaye piyasası mevzuatında TL tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas işlemlerinin olumsuz etkilenmemesini ve TL menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini sağlamak amacıyla tanımlamıştır. ), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenecek kurumların söz konusu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş ve Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking adlı kuruluşların bu kısıtlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür.

Kurulca yapılan değerlendirme sonucunda Kurulun 28.07.2020 tarihli ve 9109 sayılı Kararı ile; 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile YMSK’ların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca belirleyeceği muafiyetin yanı sıra, sadece yerli veya yabancı TL menkul kıymetler temizleme faaliyeti ile sınırlı olduğu açıktır. muafiyet, tezgah üstü piyasada TL alım yönündeki takas işlemleriyle (YMSK, takas işleminin ilk ayağındaki döviz karşılığında TL alır), yurtiçi banka tarafından operatör olarak rapor edilen bir hesabı ve TL menkul kıymetler borsası sadece yerli ve yabancı sakinler tarafından ihraç edilmektedir. yabancı uyrukluya ait TL hesabına taahhüdü ile yapılacak kısa vadeli fonlama işlemleri;

Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) ise, yurtiçi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapmaları ve Türk şirketlerine kredi vermeleri koşuluyla, yurtiçi bankalardan UKB’lere YP swap, TL plasman, TL mevduat ve repo yoluyla sağlanacak finansman işlemleri, TL’nin Kurul Kararlarının getirdiği erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, UKB’ler iç piyasalardaki iç likiditelerini iç piyasadan elde edecekleri TL likiditenin korunmasını sağlamak ve bu TL likiditesini sadece iç piyasalarda kullanmak için: yerli şirketlere kredi vermek, menkul kıymet satın almak için TL ve aşırı TL likiditenin yerli bankalarda depolanmasını sağlamak. bu hesap bilgilerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna beyanda bulunmak ve taahhüt etmek ve söz konusu muafiyetten yararlanmak üzere bildirmek suretiyle yapılacak yazılı başvurunun; Bu muafiyet kapsamında UKB’lerin yurtiçi bankalarla yapabileceği finansman işlemleri aşağıdaki gibidir:

Vadeli £ alım yönünde (tkyb’den alınan £ karşılığında döviz swaplarının ilk ayağında) döviz swap işlemlerine sahip Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankası (TKYB),

BIST FX swap piyasasında swap işlemleri TL alım yönünde (swap işleminin ilk ayağında UKB para birimine göre TL alır),

BIST Repo piyasasında repo ve ters repo işlemleri,

Yurtiçi bankalarla TL mevduat işlemleri. ”

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi