81 valiliğe yeni genelge: sağlık çalışanları için istifa yasağı

81 valiliğe yeni genelge: sağlık çalışanları için istifa yasağı
21:00 - Ekim 27 2020 Salı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla 81 il valiliklerine gönderilen genelgede, corona virüs salgını sırasında halk sağlığı hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sürdürülmesi için yapılan düzenlemeler bildirildi. Buna göre; Merkez taşra teşkilatındaki tüm personelin her ne sebeple olursa olsun görevlerinden çekilme talebi (istifa) kabul edilmeyecektir. Yaş haddi nedeniyle emekli olacaklar ve engelli emekli olacaklar ayrılacak ve kapsam dışı olanlar için emeklilik prosedürü oluşturulmayacaktır. Sağlık hizmetinde görevli sağlık çalışanlarına re’sen emeklilik işlemleri yapılacak ve işlerinden ayrılmak için maluliyet aylığı yapılacak, ayrılmak isteyenlere izin verilmeyecek.

Gitmesine izin verilmeyecek

Eşinin emekli olması, öğrenim durumuna göre atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama, karşılıklı yerinden olma ve maluliyet durumu nedeniyle randevular ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. Sağlık tesislerinde görevli iken diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talebinde bulunan personel taburcu edilmeyecektir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atama talebinde bulunan personele bu süreçte muvafakat verilmez. Kamu hizmetinde ihtiyaç olması durumunda, Bakanlıkça iller arasında geçici olarak görevlendirilen personel derhal ayrılacak ve görevlendirildikleri yere gidecektir.

Yıllık izinler durduruldu

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan tüm personelin evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat gibi kanuni mazeret izinleri dışında ikinci bir emre kadar yıllık izinleri askıya alındı. Yıllık iznini kullanan personel yukarıda belirtilen izinleri kullanmaya devam edecek. Çalışan eşlerin her ikisinin de Sağlık Bakanlığı çalışanı olması durumunda, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuğu olan çalışanların yıllık izin talepleri, halk sağlığı hizmetleri ve hizmeti aksatmayacak şekilde planlama yapılacaktır.

Bedava izin verilmeyecek

Radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmesi gereken bir aylık sağlık izni, kurum başkanının uygun göreceği zamanda kullanılacaktır. Personele kurum yöneticileri tarafından takdir edilmek kaydıyla idari izin verilmeye devam edilecektir. Doğum izninin ardından talep edilen ücretsiz izinler ve ücretsiz izinler sendikalardaki yönetici kadroları nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunanların taleplerini karşılayacak ve diğer personele ücretsiz izin verilmeyecektir. Daha önce yürürlüğe giren ‘Kamu Çalışanları için Covid-19 Kapsamında Önlemler’ konulu genelge uygulaması devam ederken, gebeliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar gebelere izin verilmesi uygulaması devam edecek .

Mehmet Kalay

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi