Yerel Haberler Nedir?

Yerel Haberler Nedir?
00:38 - Haziran 14 2020 Pazar

Yerel medya haberciliği objektif ve tarafsız haber anlayışı ile yerel çapta meydana gelen olguları raporlayarak, faaliyet gösterdiği bölgenin sesi olmaktır. Yaşanan belli başlı sorunları aktararak (Ekonomik, siyasi, toplumsal vb.) bulunduğu yerin halkı tarafından sahiplenilen habercilik anlayışıdır.

Büyük yerleşim alanları dışında kalan yerlerde halkın sorunlarının yetkili kişilerin duymasını sağlayan önemli bir habercilik dağıtımıdır. Taşra basını olarak adlandırılan habercilik girişimi yörelerin ülke içine taşınmasını gerçekleştirmektedir.

Yerel Haberciliğin Genel Özellikleri Nelerdir?

Yerek haberciliğin esasları şu şekilde sıralanır:

 • Yerelde yaşanan sorunları duyurması ve çözüm arayışları araması
 • Yörelerin ülke içerisinde haberleşmesine katkıda bulunmak
 • Yerelde birlik ve beraberliği sağlamak

Yerel haber yapabilmek için yöre halkının sosyo-kültürel yapısının iyi bilinmesi ve ona göre yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir.

Bu alanda çalışma yürüten bireyler bölge ile ilgili çok geniş bilgi birikimine sahiptirler. Bazı durumlarda yerel yönetimlerin ön plana çıkmasını sağlayarak onların bir aracı olarak çalıştığı görülmektedir. Bu durum yerel halkın sorunlarının ülke çapında duyulmasına kadar gidebilmektedir.

Çalışma yürütülen alanlarda medyanın bu küçük grubuna karşı koruyucu bir yaklaşım sergilemektedirler. Bu küçük fakat etkisi büyük olan kanallar ile yerel halkın huzuru sağlanmış olmaktadır.

Yerel Basının Temel Sorunları Nelerdir?

Yaşanan sorunlar ele alındığında küçük yerleşim yerlerindeki sorunlar tam anlamıyla görülememektedir. Eğitim seviyesinin düşüklüğünden teknolojik geri kalmışlığa kadar birçok sorunu içinde taşıyan yörelerde güçlü bir haberciliğin faaliyet göstermesi neticesinde sorunların üstesinden gelineceği düşünülmektedir. Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda şu sorunlar sıralanabilir:

 • Büyükşehirdeki gazetelerin yöreler ile ilgili haber sayfalarının olması
 • İçeriklerdeki eksiklikler
 • Gazetecilikten anlayan kişi sayısının azlığı
 • Yeterli olmayan altyapı sorunsalı
 • Teknik yetersizlikler ve düşük teknolojik gelişmişlik
 • Çalışan sayılarının yetersizliği
 • Mali durumların kötü olması

Taşra basını küçük çapta bir habercilik çalışmasıdır fakat kullanılabilirse güçlü bir etki yaratabilmektedir.

Yerel Basının Sorunlarına Çözüm Önerileri Nelerdir?

Yerel basına çözüm arayışları yapılan incelemeler neticesinde şu şekilde maddeler halinde toplanabilmektedir:

 • Yörelerdeki nüfusu göz önünde bulundurarakyerel basın sayısının azaltılması (Reklam gelirlerini olumlu yönde etkileyecek)
 • Yetkililer tarafından sağlanan teknik destek yardımları ile basın içeriğinin geliştirilmesi
 • Girişimci faaliyetlerin desteklenmesi
 • Eğitim seviyesinin yüksek olduğu çalışan sayısının arttırılması için iyileştirme çalışmaları
 • Kırsal alanların çekiciliğinin arttırılmaya çalışılarak, bu yerlere eğitim düzeyi yüksek kesimin ilgisini sağlamak

Bu koşullar sağlandığı takdirde daha güçlü bir basın ile yörelerin gelişmişlik düzeylerinde artışlar görülmeye başlayacaktır.

Yerer Hazetecilerin Nitelikleri Nelerdir?

Habercilerin bazı standart özellikleri taşımaları gerekmektedir. Bu niteliksel özellikler sırasıyla şu şekildedir:

 • Eğitim seviyesi belli bir düzeyde olması (En az lise)
 • Belli düzeyde bilgi birikimine sahip olmak
 • Yerel alanları çaıştığı yer baz alınarak yabancı olmamak
 • İnsanlar ile iyi ilişkiler içinde olmak
 • Mesleki görevlerinin bilincinde olmak
 • Birde fazla meslek alanlarıyla uğraşıyorsa, diğer mesleklerinin alanla uyumlu olması
 • Haber niteliği taşıyan olayları fark edebilmesi
 • İnsanların sorunlarına çözüme kavuşturan bir sahiplenme ile yaklaşması ve basın aracılığı ile duyurması
 • Yerel hükümetleri sorgulayan bir araştırma sürecinde olarak tarafsız bir gazetecilik yapması

Genel anlamda bakıldığında bu özelliklerin gerçekleştirilmesi sonucu taşra basını güçlü bir ses olacaktır. Yerel basın yaptığı ve yapacağı bütün çalışmalarda amacının ne olduğunu unutmadan enerjisini boşa harcayan haberlerle uğraşmayıp, yerelin sesi olmaya küçük yerlerde devam etmektedir.

Türkiye’de bazı yörelerde yanlış bir basın anlayışı hakimdir. Kimi yerlerde halen miras yolu ile varlığını sürdüren gazetecilik faaliyetlerini yürütmektedir. Bu durum gazetecilik dışında tipik bir ticari işletme mantığı gibi mesleğin bitme aşamasına imkan tanımaktadır. Bu konuda yapılacak normalleşmeyi sağlayacak çalışmalar hem yöre halkını mutlu edecek hem de gazeteciliğin saygınlığını koruyacaktır.

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi