Yargıtay’dan emsal önlük kararı

Yargıtay’dan emsal önlük kararı
12:00 - Ekim 19 2020 Pazartesi

Bursa’da marketin şarküteri bölümünde çalışan genç, işyerine özel kıyafet giymemekte ısrar ettiği gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. Bursa 8. İş Mahkemesine giden genç kurban; Piyasa işletmecisine kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için dava açtı. Sanık operatör mahkemede savunma yapıyor; Davacının istihdamı sırasında işyeri kurallarına uymamaya direndiğini, şirkette şarküteri olarak çalışmaya başladığını, ‘işyeri elbise taahhüdü’ imzaladığını ve işyerinde giyecekleri kıyafetlerin şirket bünyesinde çalışan personele teslim edildiğini iddia etti. .

İşverenin işverenin istediği şekilde işe gelmediği konusunda davacının sözlü olarak uyarıldığını, ancak bu uyarılara karşı direnişine ilişkin bir rapor tutulduğunu belirtti. Şarküteri reyonunda giymesi gereken kıyafetleri giymediği konusunda davacının sözlü olarak uyarıldığını, sonuç alınamadığında ise davacının şarküteri kıyafetlerini giymemesi için hizmetli olmasına rağmen yazılı bir tebligat gönderildiğini vurguladı. Davacının savunmasının alındığını ve iş sözleşmesinin haklı bir nedenle feshedildiğini ileri sürerek davanın reddedilmesini talep etti. Mahkeme; Davacının iş akdinin feshine neden olacak bir tutum ve davranışta bulunmaması, iş sözleşmesinin haksız yere feshedilmesi, davacının kıdem tazminatı almaya hak kazanması ve bilirkişi raporunu kısmen kabul etmeye karar vermiştir. dosya. Sanık şirket avukatının karara itiraz etmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi.

İşçinin önlük giymemekte ısrar etmesi yanlıştı.

Milyonlarca işçiye ilişkin emsal karar, Yargıtay 9. Kanun’dan geldi. Kararda; 4857 sayılı İş Kanunun 25 inci maddesinin (II) bendinin (h) bendinin (h) bendinde, işçinin hatırlatılmasına rağmen görevini yapmamakta ısrar etmesi halinde işverenin işten çıkarma hakkına sahip olduğu belirtildi. İşverenin hatırlatmasından sonra görevi sadece bir kez yapmanın yeterli görülmemesi gerektiğine dikkat çeken kararda; Görev dışı davranış hatırlatılarak işçinin devamlı olması gerektiği vurgulandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Daimi görevin yerine getirilmemesinin haklı sebebi kabul edilmeli, ancak sürekli olmayan görev işyerinde olumsuzluklara neden olmuşsa iş sözleşmesinin feshi geçerli bir sebep olarak değerlendirilmelidir. Tekrar tekrar hatırlatılmasına rağmen işyeri kıyafetlerinin kullanılmaması veya giyilmemesi de görevleri hatırlatılmasına rağmen yapmama olarak değerlendirilmelidir.Çalışan ‘Bana uyarılmasına rağmen şarküteri kıyafeti giymiyorum. Elbisemde kendimi rahat hissetmiyorum. ‘ Sanık tanıklar, davacının işyeri kıyafetleri giymek istemediğini belirterek davacının işyeri kıyafetlerini giymek istemediğini belirterek işyeri tutanaklarını da teyit etmiş, davacının sahip olduğu işyeri kıyafetlerini giymemekte ısrar ettiği anlaşılmıştır. kendisine hatırlatıldığı halde giymek, bir başka deyişle davacı, işverenin verdiği talimatlara göre sürekli olarak iş eylemini yapmamakta ısrar etmektedir. davacının kıdem tazminatının reddi yerine yazılı bir gerekçeyle kabulü feshin haklı olduğunu ve hükmün iptalini gerektirdiğini kabul ederek tazminat taleplerini ihbar etti. “

Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi