Yargıtay’daki milyonlarca çalışanla ilgili karar

Yargıtay’daki milyonlarca çalışanla ilgili karar
11:00 - Temmuz 4 2020 Cumartesi

Bir restoranda çalışan aşçı, İş Mahkemesine başvurarak, iş sözleşmesinin adaletsiz işveren, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatil ücreti, ulusal tatil ve genel tatil ücreti tarafından haksız yere ve önceden bildirilmeden feshedildiğini iddia ederek, asgari geçim indirimi, yıllık izin Ücreti almasını istedi.

Davalı işveren sahibi iddiaları reddetti. Mahkeme davanın kısmen kabul edilmesini emretti. Sanık temyiz ettiğinde, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi. Davacı işçinin haftalık tatil ücreti almaya hakkı olup olmadığı vurgulandı. Yargıtay Kararında, işçinin haftalık izninin 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca alındığı; “Hafta tatili izni kesintisiz olarak en az 24 saattir. Bu sürenin altında haftalık izin verilirse, hafta tatili iznini gerektiği gibi kullandığı söylenemez. Hafta tatili bölünerek kullanılamaz. Buna göre, Hafta tatili 24 saatten az kullanılır, hafta tatili hiç kullanılmamış sayılır 2429 Sayılı Ulusal Bayramlar ve Resmi Tatiller Kanunu’nun 3. maddesine göre hafta tatili Pazar günüdür.Bu genel kural mutlak değildir ve Somut anlaşmazlıkta, davacı işçi bir hafta ara verdi, davacı tanık haftada 7 gün kış, haftada 6 gün ve bilirkişi raporunda Haftalık tatil ücreti yaz / kış ayrımı yapılmaksızın ve davacı tanığı dikkate alınmaksızın tüm yıl için hesaplanmıştır Tatil ücreti için karar vermek yanlıştır Hafta tatili açısından taleplere ilişkin hesaplama t Sadece yaz aylarında hesaplanarak yapılmalıdır. Karar oybirliğiyle devrildi. ”

Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi