Türkiye Haberi Nedir?

Türkiye Haberi Nedir?
14:31 - Haziran 10 2020 Çarşamba

Ulus haberi, Türkiye’de yaşanan tüm gelişmeleri, olayları, sorunları ve yenilikleri takip ederek kapsamlı bir haber ürünü ortaya çıkmasıdır. Ülke genelide bütün alanları ilgilendiren bir konu yelpazesi ile çalışmaların gerçekleştirildiği Türkiye haberciliği alanı, yeni dünya düzeninde popüler olan bir çalışma alanıdır. Bu alanın diğer bir adı Yurttaş Haberciliği’dir.

Burada her konu işlendiği gibi konu ağırlığını siyaset ve ekonomi gibi toplumu tümden etkileyen çalışma alanlarının konuları işlenmektedir.

Türkiye Haberciliğinin Ortaya Çıkışına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Türkiye haberlerinin ortaya çıkışı aslına bakılırsa tüm dünyada olduğu gibi olmuştur. Gelişen dünya koşulları eski tip habercilik durumlarını arka plana bırakarak yeni teknolojij imkanları da kullanarak başka bir habercilik görüntüsü almıştır. Değişen medya anlayışı hızlı ve çabuk ulaşılabilen bir haber yayma ağı kullandığından olayların içerisine doğrudan halkında karışmasına müdahale etmesine imkan tanımaktadır.

İnsanların sorunlarına çözüm arayışları getirmek ve alternatif yollar üretebilmek için bu habercilik ortaya çıkmıştır.

Demokrasi Kaygısı ve Türkiye Haberciliği

Demokrasi endişesi son dönemlerde Türkiye için gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda demokrasi tartışmaları ve basın konularında birçok açıklamalar yapılmaktadır. Türkiye’nin yaşamış olduğu zorlu süreçler çerçevesinde almış olduğu tedbirler medyayı birçok açıdan olumsuz etkilemiştir.

Ülke içinde yaşanan bu olumsuzluklar neticesinde dış ülkeler olaylara müdahil olmuşlar ve AB İlerleme Raporlarında bu konuyu dile getirmişlerdir. Bu durumlar Türkiye için birçok kötü sonucu doğurabilmektedir. Bunlar şöyledir:

  • AB’ne girmeyi zorlaştırmaktadır.
  • Tazminat ödemeleri ile ülke hazinesine olumsuz etkiler yaratmaktadır.
  • Uluslararası platformlarda Türkiye’ye zarar verebilecek yaptırımlar yaşanması

Bu olumsuzlukları birçok açıdan arttırabiliriz. Yurttaş haberciliği alanının tüm dünyada etki etmeye başladığı günümüzde bu yaşanan basın ile ilgili gelişmelerin insanlara yine basın yoluyla aktarıldığını düşünürsek ciddi bir sorun teşkil etmektedir.

Türkiye Haberciliği’nin Özellikleri Nelerdir?

Yurt haberlerinin yansıyan özellikleri bakımından diğer habercilik faaliyetlerinin aksine takip eden kitle boyutu çok fazladır. Türkiye sosyal yapısı itibariyle ülke sorunlarını konuşmayı seven, hergün bu konuda gelişmeleri takip eden bir insan profiline sahiptir. Bu durum beraberinde sivri dilli habercileri ve birçok özellikleri taşıyan habercileri gündeme getirmektedir.

Yaşanan bu habercilerin anlatım tarzlarından doğacak en ufak bir sertlik Türkiye’nin bir haftalık gündemini oluşturabilmektedir. Burada amaç halkı yaşanan gelişmelere dahil ederek bir kitle hareketi yaratmaktır.

Özellikler bakımından şu şekilde sıralama yapılabilr:

  • Halkı haberin merkezine alarak onları harekete geçirebilmesi
  • Süreç sonucunda ortaya çıkabilecek fikirler ile toplum genelinde çözümler üretebilmesi
  • Halkın bakış açısını zenginleştirebilmesi
  • Yaşanan gelişmelere bağlı olarak halkın bazı durumlarda sorumluluk almasını sağlamak

Gelişen Teknolojiler Işığında Türkiye Haberleri

Teknolojiyi kullanarak habercilik yapmak günümüzde hayallerin ötesinde bir boyut almıştır. Bu durum incelendiğinde günümüzde birçok araçlar vasıtası ile habercilik yaygın bir şekilde devam etmektedir. Bu durum şu şekildedir:

  • Sosyal medya aracılığı ile habercilik (İnstagram, YouTube, Twitter vb.)
  • Canlı yayın bağlantılarının üç boyutlu görüntü sistemleri ile yansıtılabilmesi
  • Dronlar ve gelişmiş görüntü seçeneklerinin kullanılabilmesi

Verilen örneklerin yanında daha birçok alternatif üretilebilmektedir. Kapitalizm düşüncesinin hakim olduğu günümüz dünyasında artık insanların rekabet edebileceği çok alternatifler bulunmaktadır. Çağımız artık yavaşlığı, beklemeyi gerektirmeyecek hızda ilerlemektedir.

YouTube verileri incelendiğinde artık iki dakikayı geçen videolar izlemek tercih dahilinde bile değildir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda hız ve akıcılık karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye haberleri çerçevesinde insanların toplumu derinden etkileyen gelişmeleri yakından takip edebilmesi veya takip etmelerinin teşvik edilmesi olayları halka hızlı bir şekilde ulaştrmaktan geçmektedir. Bunun yanında sunulan haberler en akıcı şekilde günün bütün gelişmeleri 3 dakikayı geçmeyecek şekilde özetlenebilmelidir. Medya verileri göstermektedir ki haber sitelerinin en çok incelendiği kısmı günün özetini yayınladıkları video bölümleridir.

Yurttaş haberciliği ile toplumlar olaylara çok çabuk müdahil olarak yaşanan olumsuzluklara çözümler sunabileceklerdir.

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi