Tecritten kaçanlar için yurt şartı

Tecritten kaçanlar için yurt şartı
13:00 - Eylül 11 2020 Cuma

İçişleri Bakanlığı corona virüsü teşhisi konulan ancak tecrit şartlarına uymayarak risk oluşturan kişiler için harekete geçti. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen ‘Yurt ve Yurtlarda Tecrit’ genelgesine göre evde tecrit koşullarını ihlal edenler karantina işlemlerini yurtlarda veya yurtlarda tamamlayacak. Uygulama, tecrit şartlarını karşılama imkanı bulunmayan geçici yerlerde kalanlara da uygulanacak. İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve yurtların yönetimi, yerel bir idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yapılacaktır. Evlerinde tecrit altında olmaları gerekirken, bu kuralı ihlal edenler hakkında TCK’nın 195. maddesine göre suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişiler, valiliklerce tecrit işleminin tamamlanması için yurtlara veya yurtlara gönderilecek ve zorunlu tecride tabi tutulacak.

Genelge’de, kontrollü sosyal yaşam süresi boyunca corona virüs salgınına karşı mücadelenin etkin bir şekilde devam ettirilebilmesi için alınan önlemlere ve belirlenen kurallara uymanın şart olduğu belirtildi. Daha önce valiliklere gönderilen genelgeler ile evlerinde izolasyon işlemi olan kişilerle temas halinde olan kişiler için (hastalığın ağır seyreden vakalar hariç) etkin bir takip ve kontrol sistemi belirlendiği belirtildi. ), hastalığın semptomlarını gösteren veya bu yönde teşhis konulan. Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, şantiyeler, Covid-19 tanılı veya konulan kişiler gibi yerlerde buraların geçici olması nedeniyle tecrit altına alındığı ve oralarda olduğu belirtildi. izolasyon koşulları sağlama imkanı yoktur. Genelge’de ayrıca İl / İlçe Salgın Kontrol Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve incelemelere rağmen tecrit kararı verilen bazı kişilerin önlemleri ihlal ederek meskenlerini terk ettikleri, halk sağlığını riske attıkları ve hastalığın diğer insanlara bulaşmasına neden olur. 1593 sayılı Genel Hijyen Kanunun 72 nci maddesinde yer alan “hasta veya hasta olduğundan şüphelenilenler” hükmü kapsamında alınan önlemler şu şekilde sıralanmıştır:

“İlgili bakanlıklar tarafından valiliklere tahsis edilecek yurt, yurt gibi yerler aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacaktır; yurtların yönetimi Bu yurt veya yurtların personel ihtiyaçları diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel atanarak karşılanacaktır, Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmeti ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacaktır.Yurtlarda izolasyonu kararlaştırılan kişilerin ve görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları tarafından karşılanacaktır. AFAD koordinatörlüğünde Kızılay Valilikler tarafından karar verilen kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevklerini koordine etmek ve görevli personelin uygun şekilde çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilecektir. Salgınla mücadelede belirlenen tedbirler ile Yurtlara veya yurtlara ziyaretçi kabul edilmeyecektir. . Yurtların ve pansiyonların güvenliği yerel yönetimin gözetiminde 24 saat esasına göre sağlanacak ve bunun için yeterli güvenlik / kolluk kuvvetleri personeli görevlendirilecektir. Evde / meskenlerde, geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile uygun ikametgahı bulunmayan kişilerde çeşitli nedenlerle tecrit işlemine tabi tutulmak üzere tecrit kararı alınmış olmakla birlikte; Valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurt veya pansiyonlara yerleştirilecekler ve tecrit süresi burada tamamlanacak. Bu kişilerin tecrit sırasında yiyecek ve barınma masrafları valiliklerce karşılanacaktır. Evde izolasyon halinde olmaları gerektiğinde yapılan denetimler neticesinde, izolasyon kararına çeşitli şekillerde karşı hareket edenlerin özellikle evlerini terk etmeleri konusunda sirkülerimiz çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacaktır ve TCK’nın 195. maddesine göre suç duyurusunda bulunulacak. Ayrıca valilikler tarafından tecrit işleminin tamamlanması için yurtlara veya yurtlara gönderilecek ve zorunlu tecride tabi tutulacaktır. ”

Anılan esaslar çerçevesinde gerekli kararlar Genel Sağlık Kanunun 27. ve 72. maddelerine göre vali / kaymakamlarca ivedilikle alınır. Uygulamada herhangi bir kesinti olmayacak, hiçbir şikayete neden olmayacak. Alınan kararlara uymayanlar hakkında Genel Hijyen Kanununun ilgili maddelerine göre idari işlemlerin tesisine ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Emin Kuvat

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi