Taşdoğan’dan zeytinyağındaki ‘karasu” atığıyla ile ilgili soru önergesi

Taşdoğan’dan zeytinyağındaki ‘karasu” atığıyla ile ilgili soru önergesi
10:22 - Ağustos 5 2019 Pazartesi

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan zeytinyağı fabrikalarından doğaya gelişigüzel bir şekilde deşarj edilen ‘Karasu’ atığı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için soru önergesi verdi.

Taşdoğan, verdiği soru önergesinde zeytinyağı fabrikalarında Prina ve Karasu gibi katı ve sıvı atıkların oluştuğunu bu atıklardan pirinanın ekonomik bir değerinin olduğunu ama karasuyun böyle değerinin olmadığını belirtti. Bu nedenle karasuyun doğaya gelişi güzel deşarj edilmesinin çevreye zarar verdiğini vurgulayan Taşdoğan, gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu aktardı. Taşdoğan, verdiği soru önergesinde, “Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan yağlık ve sofralık zeytin ile zeytinyağı gibi ana ürünlerin yanı sıra zeytinyağı fabrikalarında ‘Prina’ ve ‘Karasu’ gibi katı ve sıvı diğer yan ürünler de oluşmaktadır. Pirina yan ürün olarak ekonomik bir değer oluşturabilirken, karasu ise doğaya gelişigüzel bir şekilde deşarj edilmektedir. Karasuyun ekonomik değerinin olmaması sebebiyle yapılan gelişi güzel deşarj, doğal çevreyi büyük ölçüde kirletmektedir. Zeytinyağı endüstrisi yıllık üretim sezonlarında büyük miktarlarda zeytin karasuyu oluşmasına neden olur. Sıvı olarak ortaya çıkan ve son yıllarda yüksek kirlilik potansiyeline sahip zeytinyağı endüstrisi karasularının araziye verilerek bertarafı insan sağlığına, çevreye yaptığı olumsuz etkileri, yeraltı sularının kirlenmesi ve toprağım tarımsal olarak kullanılamaması sebebiyle üzerinde durulması gereken önemli bir konu haline gelmiştir. Genel olarak üç faz sistemi sonucu oluşan karasu direkt toprağa bırakılmakta ya da uygun ortamlarda buharlaştırılmaktadır. Ancak bu metodlar karasuyun yüksek kimyasal oksijen ihtiyacını ve toksisitesini hafifletmiyor. Buna ek olarak buharlaşma havuzları kötü koku oluşumuna neden olmakta ve kullanılan kaynak sularını da kirletmektedir. Prina tesislerinin şehirlerle teması kent sakinlerinin kötü ve ağır kokulara maruz kalmalarına sebep olmaktadır. 70 civarında zeytinyağı üretim tesisi bulunan Nizip İlçemizde 3 tane de zeytinyağı atık tesisi (Prina Fabrikası) bulunmaktadır. Bu sorun zeytinyağı üretiminin en önemli merkezlerinden olan Gaziantep ilimizin Nizip bölgesinde bulunan zeytinyağı işletmelerinin de önemli sorunu haline gelmiştir. Ülkemizde yıllık 600 bin ton zeytin kara suyunun arıtılmaksızın alıcı ortamlara verildiği öngörülmekte ve sürekli sistemle çalışan işletmelerin giderek artması ile bu sorun daha da büyümektedir. Bu nedenle çevre değerlerimizin korunması ve kirliliğin önlenmesine yönelik olarak, ülkemizde var olan zeytinyağı işletmelerinden kaynaklanan atık suların alternatif giderilme yöntemleri ve ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğinin belirlenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Taşdoğan, Bakan Kurum tarafından yazılı olarak cevaplanmak üzere verdiği soru önergesinde, “Çevre kirliliğine sebep olan, gün geçtikçe büyüyen bu sorunu gidermek için Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır? Sektörel sorunu gidermek açısından, zeytinyağı işletmelerinin büyüklük, kapasite ve çalışma sezonunun kısa oluşu da göz önüne alınarak Nizip bölgesindeki işletmelerin tamamına yönelik bir proje geliştirmeyi planlıyor musunuz? Özellikle Prina tesislerinin neden olduğu kötü kokunun önlenebilmesi için bu tesislere devlet desteği ile şehir merkezlerini etkilemeyecek sahalarda tesis alanı sağlanmasını düşünüyor musunuz?” sorularını yöneltti.

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi