2020 Tapu Harcı Ne Kadar?

2020 Tapu Harcı Ne Kadar?
17:44 - Mayıs 1 2020 Cuma

2020 yılı tapu harçları, her sene Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında belirlenir. Önceki yıllarda yapılan indirim oranıyla tapu harcı binde 15 olarak uygulanırdı. Fakat 2020 yılı için, indirim oranının devam etmemesiyle, tapu harcı bedeli binde 20 olarak belirlendi. Gayrimenkul satışlarında hem satıcı hem de alıcı tapu harcı ödemekle yükümlüdür. İki tarafın da tapu harcı ödemesini yapmadığı durumlarda satış gerçekleştirilemez. Tapu harç oranları devir ve iktisap değerlerine göre hesaplanır. Tapu harç bedelinin emlak vergisinden az olmaması öncelikli şarttır ve bu düzenlemeler Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde belirlenmiştir. Tapu işlemleri, Tapu ve Kadastro şubelerinde randevulu yoluyla yapılmaktadır. Buna göre, Alo 181 numaralı danışma hattı aranarak veya http://randevu.tkgm.gov.tr adresi ziyaret edilerek Tapu ve Kadastro şubelerinden randevu talep edilir. Uygun gün ve saat planlandıktan sonra taraflara kısa mesaj yoluyla bildirilir.

Tapu Harç Bedeli Hesaplama

Tapu harcı hesaplamalarına 2020 yılı itibariyle yeni bir düzenleme getirilmiştir. 2020 yılı öncesinde geçerli olan kanuna göre, alım satım bedelleri taşınmazın gerçek değeri üzerinden değil, emlak vergi değerinden az olmamak kaydıyla, belirlenmiş olan minimum bir tutar satış fiyatı gibi gösterilerek hesaplanırdı. Örnek vermek gerekirse, satış fiyatı 750.000 TL olan bir taşınmazın emlak vergi değeri 300.000 TL ise, satış fiyatı 350.000 TL olarak gösterilebilir ve tapu harç bedeli de bu tutar üzerinden hesaplanabilirdi. 2020 yılı itibariyle yürürlüğe giren yeni kanuna göre ise, gayrimenkul (konut, ticari, arsa, arazi gibi bütün taşınmazların) alım satımlarında gerçek değerinin gösterilmesi ve tapu harcının gerçek değer üzerinden hesaplanması zorunlu hale gelecek. Gayrimenkulun gerçek değeri, Tapu ve Kadastro tarafından yürütülecek bir inceleme süreci sonrasında belirlenecek. Bua göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) anlaşmalı olduğu şirketlerce görevlendirilen bir ekspertiz, devredilecek olan garimenkulu inceleyip bir rapor hazırlayacak ve bu raporla gayrimekulun gerçek değeri ortaya çıkmış olacak. Tapu harcı ödemelerinde yeni alt limit, ekspertizin belirlediği bu tutar olacak.

Tapu Harcı Ödemesi

Tapu harçlarının ödemeleri hem alıcı hem de satıcı tarafından yapılmaktadır. Her sene başında belirlenen tapu harcı, gayrimenkul devri işlemlerinde hem alıcıdan hem de satıcıdan kesilir. Fakat ödemelerin ayrı ayrı yapılması halinde satış gerçekleşemez. Belirlenen tutar tek seferde banka üzeriden yatırılmalıdır. Örnek vermek gerekirse, 500.000 TL’lik bir garimenkul için binde 20’lik tapu harcı bedeli 10.000 TL’dir. Bu durumda hem alıcının hem satıcının 10.000 TL tapu harcı bedeli ödemesi gerekmektedir. Yani toplamda yapılacak olan tapu harcı ödemesi 20.000 TL’dir ve bu tutarın tek seferde ödenmesi gerekmektedir. Toplam tutarı alıcı ya da satıcıdan hangisinin ödeyeceği kişilerin aralarında yapacakaları anlaşmaya bağlıdır. Ödemelenin Tapu ve Kadastro şubesinde yapılacak olan devir işlemi öncesinde yapılması ve randevu gününde ödeme makbuzunun memura teslim edilmesi gerekmektedir.

Satıcının Hazırlaması Gereken Belgeler

Satıcının devir için hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

  1. Tapu aslı veya fotokopisi
  2. 1 adet resim
  3. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı
  4. T.C. kimlik numaralı nüfus cündanı fotokopisi
  5. Belediyeden almış vergi borcu yoktur yazısı
  6. Emlakçı adına düzenlenmiş vekâletname (İşlemleri emlakçı yapacaksa gereklidir)

Alıcının Hazırlaması Gereken Belgeler

Alıcının devir için hazırlaması gereken belgeler şunlardır:

  1. 2 adet resim
  2. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı
  3. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. Emlakçı adına düzenlenmiş vekâletname (İşlemleri emlakçı yapacaksa gereklidir)

Hazırlanan bu belgeler ve tapu harcı ödemesi makbuzuyla gayrimenkul devir işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi