Siyaset Haberleri Nedir?

Siyaset Haberleri Nedir?
21:18 - Haziran 11 2020 Perşembe

Habercilik çeşitlerinden biri olan politika haberciliği uluslararası ilişkilerin bir sonucu olarak son zamanların en önemli haberciliği arasında gösterilmektedir. Devletlerin gerek kendi içinde gerekse diğer ülkelerin siyasetlerini yakından takip etmeye yarayan bir habercilik çeşitidir. Bu habecilik yaşanan olaylara bağlı olarak üçe ayrılmıştır. Bunlar şu şekildedir:

 • İç siyaset haberleri: Ülke içerisinde gündemde olan tüm siyasi gelişmeler ele alınmaktadır (TBMM, Belediyelerin durumu, seçimler, zamlar vb.).
 • Dış siyaset haberleri: İkili ilişkiler açısından önemli olan ülkeler arasındaki gelişmeler, yabancı devletlerin iç siyasetindeki gelişmeler ele alınmaktadır.
 • Parlamento haberleri: Ülke içindeki yasamaya bağlı tüm kolları esas alarak habercilik çalışması yapmaktır.

Ülke içerisinde Cumhurbaşkanlığı makamından yerel yönetimlere kadar yayılan alanları kapsayıcı haber çalışmaları içeren iç siyaset haberleri halkın ilgi duyduğu haberciliğin başında gelmektedir. İç siyaset haberlerinin temel kaynaklarından olan TBMM ön plana çıkmaktadır.

Dış politika haberleri kendi içerisinde içerik bakımından ikiye ayrılmaktadır. Bunlar sırasıyla şöyledir:

 • Uluslararası politika sahası
 • Yabancı ülkeler ve iç politika
 • İkili ilişkiler sonucu gelişen siyasi olgular

Çok geniş bir alan olan siyaset ve bunun haberciliği alanında uzman kişiler gerektiren çok ciddi bir meseledir. Yetkin bir dil bilgisine sahip olan politika muhabirlerinin çalışmalarını gerçekleştirdiği alan gelecekte önemli bir istihdam alanıdır.

Siyaset Haberleri Nasıl Yazılmalıdır?

Yazım özellikleri bakımından belirli kurallara uygun olarak yazılması gereken siyaset haberleri, diğer haberlerden farklı olarak ayrı bir titizlik gerektirir. Yapılacak yanlış bir haber beklenmedik büyük olaylara kapı aralayabilmektedir. Kullanılacak noktalama işareti bile haberin yanlış değerlendirilmesine yl açabilmektedir.

Siyaset haberlerinin nasıl bir etkiye sahip olduğunu gazetelerin bu alana ayırdıkları sayfa sayısı ile bulunabilmektedir. Siyaset haberi yazımı şu şekilde olmaktadır:

 • Haberin servis edileceği araçların belirlenmesi (İnternet, gazete, dergi, radyo ve televizyon)
 • Bu seçimin ardından yazım standardına karar verili (Piramit tekniği, ters piramit tekniği vb.)
 • Olayın en etkili bölümü belirlenir
 • Kullanılacak anlatım biçimine karar verilir (Öyküleyici anlatım, açıklayıcı anlatım vb.)
 • Bu kriterler belirlendikten sonra yazıma başlanmalıdır.

Siyaset Haberlerinin Kaynakları Nerelerdir?

Habere konu bilgilerin sağlamak için aşağıdaki kaynaklara başvurulmaktadır:

 • TBMM
 • Cumhurbaşkanlığı
 • Bakanlıklar
 • Askeri birimler
 • Siyasi parti teşkilatları
 • Belediyeler
 • Sendikalar
 • STK’lar
 • Uluslararası Kuruluşlar
 • Büyükelçilikler ve konsolosluklar
 • Oda ve Birlikleri

Politika haberciliği için bu kaynaklar önem arz etmektedir. Buralardan sağlanan bilgiler bir ülkenin geleceğini umulmadık boyutta etkilemektedir.

Siyaset Haberlerinin İlgi Alanları Nelerdir?

Siyaset ve medya günümüzde iç içe geçmiş önemli alanlardır. Türkiye gibi siyasetin her zaman konuşulmasının sevildiği bir ülkede bu etki yadsınamaz gerçeklik kazanmaktadır.

Siyaset haberciliğinde en önemli merkez hiç kuşkusuz Ankara’dır. Haber bültenlerinde “Ankara’nın nabzı” ifadeleri ile çok sık karşılaşmaktayız. Siyaset haberciliği halktan en çok talep edilen bir alan olması onun yetkinliğinin sıradanlığını ifade etmemektedir. Bu alanda habercilik yapmak büyük bir uzmanlık gerektirmektedir.

Siyaset sahnesinde rol alan bütün kurumlar medyanın etki gücünden faydalanmak istemektedirler. Bu alanda haber yapmak için şu kaynaklara ve araçlara ihtiyaç duyulabilir:

 • Basın danışmanları
 • Siyasi danışmanlar
 • İletişim danışmanları
 • Özel kalem müdürleri
 • Ses kayıt cihazı
 • Kamera

İç ve Dış Politika Servislerinin Genel Yapısı Nasıldır?

Politika servislerinden iç siyaseti takip etmekle sorumlu politika muhabirleri şöyle sıralanmaktadır:

 • Parlamento muhabiri
 • Cumhurbaşkanı muhabiri
 • Siyasal partilerden sorumlu muhabirler

Haberin kaynağını oluşturması sebebiyle bu muhabirler çoğunlukla Ankara ve İstanbul illerinde görev yapmaktadırlar.

Dış siyaset için Türkiye’de genellikle ajansların haber raporlarından faydalanılarak bilgiler ulaştırılmaktadır. Dış siyasetten sorumlu muhabirler genellikle büyük şirketlerde istihdam edilmektedirler. Bazı önemli merkezi yerler şu şekildedir:

 • Brüksel
 • New York
 • Washington
 • Berlin
 • Roma
 • Moskova
 • Paris
 • Londra
 • Atina

Buralarda görevli muhabirler politika haberciliği‘nin dışındaki alanlar içinde bilgi sağlamaktadır.

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi