Sağlık Haberleri Nedir?

Sağlık Haberleri Nedir?
05:46 - Temmuz 24 2020 Cuma

Sağlık alanında bilgi paylaşımı içerisinde tıp bilimini barındırdığı için bilimsel yayıncılık içerisine giren, toplumun odak noktasında olan sağlık alanında en güncel gelişmelerin paylaşıldığı haberlerdir. Kapsadığı konu başlıkları genel olarak şu şekildedir:

  • Genel sağlık
  • Anne ve çocuk
  • Kalp sağlığı
  • Beslenme
  • Kanser
  • Cinsel sağlık
  • Estetik cerrahi

Bilimsel haber olması, habercilik özelliğinin kaybolması anlamına gelmemektedir. İnsanlar tarafından yoğun talep gören sağlık haberleri sunulurken normal haberlerden farklı olarak çok dikkatli hareket edilmesi gerekmektedir.

Sağlık bilimi birçok disiplin ile iç içedir. Bu durum verilen haberlerin çok farklı alanları içine almasına fırsat vermektedir. Örnek vermek gerekirse, bir ilacın içerisinde bulunan etken maddelerinden birinin dinsel açıdan bir kesime uygun olmayabilir; belirli bir hastalık için kullanılan ilaç gruplarına gele zamlar. Bakıldığında birinci örnekte dinsel açıdan karşımıza çıkmakta iken ikinci örnekte bu durum ekonomi alanı için gerçekleşmektedir. Bu örnekler çoğaltılabilmektedir.

Alan kendi içerisinde de kompleks yapıya sahiptir. Birçok tıbbi anabilim dalından meydana geldiği için bu konuda etkin haber çalışanları bulmak önemli bir durumdur. Sunulan bir sağlık haberindeki eksik veya yanlış bilgi bir insanın sağlığına olumsuz etki yaratabilmektedir.

Sağlık Muhabirinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Sağlık haberciliği yapmak alanında uzman çalışan varlığı gerektirmektedir. Sağlık muhabirlerinde olması gereken özellikler şöyledir:

  • Yetkin bir akademik geçmiş ister
  • Sağlık alanındaki terminoloji bilgisi ister
  • Yazım dilini hem bilimsel tutmak hem de insanların anlayacağı düzeyde sunmak

Türkiye’de sayıları 50 civarında olan sağlık muhabirleri insanların merak ettiklerini, en yeni haberleri ve sağlık alanındaki son teknolojik gelişmeleri haber sayfalarında vermeye çalışmaktadır.

Sağlık Haberciliğinde Yaşanan Olumsuzluklar Nelerdir?

Sağlık haberlerinin sunumu ülke genelinde görüldüğü üzere televizyonlar, gazeteler, internet haberleri, sağlık siteleri aracılığı ile yapılmaktadır. Bu durum alanda birçok bilgisi olmayan kişilerin işler yapmasına imkan tanımıştır. Bu durum internet üzerindeki faaliyetler düşünüldüğünde olumsuzlukların artması ile karşı karşıya bırakmaktadır. Yaşanan tüm kötü niyetli hareketler sonucunda insanların bu aladaki güven duygusu kaybolmaktadır.

Resmi verilere göre (TÜİK), bilgi yanlışlıklarının yoğun olduğu alanlar sıralamasında ilk beş alan içinde yer alan sağlık alanı habercilik anlamında kötü bir gelecekle karşı karşıyadır. Bilimsel haber yazımında halkın kötü niyetli girişimleri fark edememesi neticesinde ciddi sorunlar ile karşılaşılabilmektedir.

Sağlık Haberlerindeki Verilerin Kaynağı Nedir?

Sağlık ile ilgili bilgi temini normal şartlarda alanda yetkili isimler ile yapılan görüşmeler ve bilgi alışverişleri sonucu gerçekleşmektedir. Bununla birlikte alanda literatür taraması yapılarak yayınlanan bilimsel çalışmalar haberde esas kaynak kısmını oluşturmaktadır.

Sağlık çalışanları ile sürekli diyalog halinde olarak alandan bilgi alınabilmektedir. Bu durum sağlık muhabirinin etkili bir bilgi biriminin olması gerektiği gerçeğini karşımıza çıkarmaktadır. Sağlanan bu koşul ile haberin başarısı gözler önüne çıkmaktadır.

İnsanların Sağlık Haberlerine Yaklaşımı Nasıldır?

Sağlık haberlerinden faydalanma durumları göz önünde bulundurulduğunda halkın yanlış bir süreç izlediği görülmektedir. Şöyle ki, halkın önemli bir bölümü geleneksel tıp üzerine çok büyük bir merak taşımaktadır. Bu durum halkta doktorların arka plana atılması gibi yanlış bir izlenim ve düşünceye yol açmaktadır. Önerilen formülasyonlar her bireyde farklı tepkilere yol açabileceği düşünülürse tehlikeye yol açmaktadır.

Sağlık Haberlerinin Denetim Mekanizması?

Yayınlanan haberlerin kontrolü sorunsalı uzun birçok kez gündem olmuştur. Sağlık Bakanlığı bu konuda yapılan açıklamaların bilimselliği noktasında değerlendirmelerden geçirileceği ifade edilmiştir. Bu durumda açıklamalarda bulunan uzman kişiler bilimsel makalelere atıfta bulunarak alanda açıklama yapmaları karara bağlanmıştır.

Bununla ilgili yaptırımlar tam olarak netlik kazanmadığından dolayı sağlık haberleri tam anlamıyla doğruluk derecesini sağlayamamaktadır. Alınacak önlemlerin yaptırımlarına bağlı olarak yaşanan olumsuzlukların önüne geçileceği düşünülmektedir. Böylece bilimsel haber yapmanın ne kadar ciddi bir durum olduğunu belirterek alanda uzman olmayanlar uzaklaştırılmış olacaktır.

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi