Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Konusunda Adalet İstiyor

Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Konusunda Adalet İstiyor
14:08 - Mart 15 2019 Cuma

Sağlık Sen Sivas Şubesi Başkanı Adem Yaşin, sağlık çalışanları olarak döner sermaye gelirlerinin adil oranda dağıtılmasını istediklerini söyledi. Bunun yanında 3 bin 600 ek göstergesinin bir an önce çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Sağlık-Sen Sivas Şubesi Başkanı Adem Yaşin, 14 Mart Dünya Tıp Günü sebebiyle basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında Yaşin sağlık çalışanlarının karşı karşıya bulunduğu sıkıntıları dile getirerek bu konudaki taleplerine değindi. Döner sermaye sisteminde adaletsizliklerin bulunduğunu ve bu durumun iş motivasyonunu olumsuz yönde etkilediğini belirten Yaşin, “Öncelikle döner sermaye sisteminde yaşanan adaletsizlik sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Aynı görevde çalışan sağlık çalışanlarının farklı oranda döner sermaye ücreti alması önemli bir haksızlıktır. Bu durumu başka hiçbir meslek grubunda göremeyiz. Örneğin eşit durumda olan ancak farklı karakollarda çalışan 2 polis memurunun veya yine aynı şekilde farklı okullardaki 2 öğretmenin farklı ücret aldığını göremeyiz. Ancak unvanları, eğitimi ve hizmet yılı aynı olan sağlık çalışanları farklı hastanelerde çalıştığı için aynı döner sermaye ücreti alamamaktadır. Çalışanlarımız arasında huzursuzluğa sebep olan bu durumun giderilmesi Sağlık-Sen olarak önceliklerimiz arasındadır ve bu adaletsizlik çözülene kadar konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bunun için öncelikli olarak mevcut döner sermaye sisteminde köklü değişikliklere gidilmelidir.”dedi.

Yaşin,”3 bin 600 ek gösterge biran önce çıksın”

Yaşin, 3 bin 600 ek göstergenin biran önce çıkmasını istediklerini belirterek, “Çalışanlarımızın beklediği bir diğer konu da 3600 ek göstergenin bir an önce çıkarılmasıdır. 3 bin 600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına verilmesi, diğer çalışanlarımız ile ilgili de aynı oranda ek gösterge puanı verilmesi ve konunun bir takvime bağlanarak çözülmesi gerekmektedir.”dedi. Yaşin diğer taleplerini ise şu şekilde sıraladı. “ Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi sabit ödemelerinin genel bütçeden ödenmesi ve gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir. Yardımcı hizmetler grubunun genel idari hizmetler kadrosuna geçirilmesi , ünvan değişikliği sınavlarının biran önce yapılması, 4924 Sözleşmelerinin tüm sağlık çalışanlarına verilmesi ve iş barışı sağlanması, üniversitelerde 4/B den kadroya geçen arkadaşların geçmiş yıllarının kademeye sayılması, tasarruf etmek adına çalışanların nöbet ücretlerini ödememek için fazla mesailer izne dönüştürüp zaten eksik personel ile çalışan servislerde iş yükü daha da artmaktadır.”