Resmi Gazete’de kamu kurumlarında esnek çalışma yöntemleri

Resmi Gazete’de kamu kurumlarında esnek çalışma yöntemleri
07:00 - Ağustos 26 2020 Çarşamba

Yayınlanan Resmi Gazete’de, koronavirüs salgınının yayılmasını en aza indirmek amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, çalışma şekline bakılmaksızın uzaktan çalışma ve rotasyonel çalışma gibi esnek çalışma olanakları sağlanacak. salgının etkilerini azaltmaya yönelik faaliyetleri zayıflatmaz ve kamu hizmetlerini aksatmaz.

Buna ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların en üst yöneticisi; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları için bakanlar; il teşkilatları (bakanlıklar tarafından belirlenmemişse) ve mahalli idareler, bağlı kuruluşlar ve mahalli idare birlikleri için ilgisine bağlı olarak vali veya belediye başkanı; Diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecektir.

Bu yetki devredilebilir. Bu kapsamda, dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve başlamadıkları süre boyunca idari izinli sayılacaktır. Sirküler kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden yararlanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu süre içinde fiilen çalışma görevlerini yerine getirmiş sayılacaktır.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile sahada çalışanlar, hizmetin yürütülmesinde sorumluluk açısından eşit olacaktır. Uzaktan veya dönüşte çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hakları ve diğer özlük hakları saklıdır.

İzinli olanlar, uzaktan veya rotatif çalışanlar, üstlerinin izni olmadan görev yerlerinden ayrılamayacaklar ve hizmetlerine ihtiyaç duyanlar çağrıldıklarında görevlerine dönmek zorunda kalacaklar.

Mehmet Kalay

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi