Rekabet Kurulu Google’a 196 milyon 708 bin para cezası verdi

Rekabet Kurulu Google’a 196 milyon 708 bin para cezası verdi
18:00 - Kasım 13 2020 Cuma

Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. tarafından yapılan açıklamada, kendisi aleyhine yürütülen soruşturmaya ilişkin nihai kararın 49. maddesine göre açıklanması 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc., genel arama hizmetlerini ekonomik bütünlüğün (Google) oluşturduğu iddiasıyla yapılan soruşturma sonucunda ve Adwords reklamları ile hakim durumun kötüye kullanılması, teşebbüslerin faaliyetlerini karmaşıklaştırmıştır. Sözlü savunma toplantısında yapılan tüm delil, bilgi ve belgeler, Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve açıklamalar değerlendirilerek, 12.11.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında aşağıdaki nihai kararın alındığı kaydedildi. 20-49 / 675-295.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Genel arama hizmetleri pazarlarında Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’den oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) hakim olduğu oybirliğiyle kabul edildi. Belirtilmemiş nitelikte metin reklamlar koyarak kendilerine reklam geliri getirmeyen ve içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini yoğun bir şekilde ihlal eden organik sonuçlar. (b) birinci fıkranın Rekabeti Kısıtlayan Anlaşma, Uyumlu Dava ve Kararlar ile Hakim Durumun Suistimali Durumunda Uygulanacak Para Cezalarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (Yıllık brüt gelir, a) maddesine göre 2019 mali yılının sonunda Kurul; Google Advertising and Marketing Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc., OYBİRLİĞİYLE 196.708.054,78 TL idari para cezasına, İhlalin sonlandırılması ve piyasada etkin rekabeti sağlamak için Google’a: Gerekçeli karar Bildirim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde yerine getirilecek ve Kuruma onaylı; Google’ın organik sonuçları hariç tutmayan nitelikte, ölçekte ve / veya konumda metin reklam sunumu, Google’ın Google tarafından hazırlanan uyum önlemlerini, belirtilen süreden en geç bir ay önce, başından itibaren 5 (beş) yıl süreyle sunması Google’ın ilk uygunluk tedbirinin uygulanması ve yılda bir kez Kuruma rapor verme yükümlülüğü, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde kanun yolu ile oybirliğiyle kararlaştırıldı.

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi