Patronu olmadan evlenen çalışan için Yargıtay’dan kötü haber

Patronu olmadan evlenen çalışan için Yargıtay’dan kötü haber
10:00 - Ağustos 29 2020 Cumartesi

Sevdiği genç kızla evlenen genç adam, düğünden sonra gittiği işyerinde hayatının şokunu yaşadı. İş sözleşmesinin feshedildiğini ve feshin haksız olduğunu öğrendiğini iddia eden genç işçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsil edilmesi talebiyle İş Mahkemesine dava açtı. Davalı patron mahkemede savunma yaparken; Davacının izinsiz 5 iş günü boyunca işe gelmediğini, evlenen bir işçiye izin vermenin ve ardından devamsızlık raporu tutmanın kesinlikle imkansız olduğunu iddia etti. Davacı öğrendikleri kadarıyla davacının nişanlısı dışında başka bir kişiyle kaçtığı için işte bulunmadığını ve feshin haklı nedene dayandığını iddia ederek davanın reddini talep etti. Mahkeme, evlilik izni nedeniyle işe gelmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Sanık işveren karara itiraz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4453 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (II) fıkrasının (g) bendi uyarınca dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi İşverenin bir ay veya bir sonraki iş günü üç iş günü işine devam etmemesi halinde haklı bir fesih fırsatı olduğuna karar verildiğine dikkat çekti. Karar şunları söyledi:

“Davacı, davacının evlilik nedeniyle işverenin bilgisi dahilinde işyerine gelmediğini ve bir çeşit izin aldığını iddia ediyor. Davacıya evlilik nedeniyle izin verildiğini duyduklarını belirten davacının tanıkları ve ardından Devamsızlık nedeniyle görevden alınan, davacının iş sözleşmesi sona erdiğinde işyerinde bulunmadığını belirtti.Bu nedenlerle fesih tarihinde işyerinde bulunan her biri halef olan sanıkların ifadeleri İş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle işveren tarafından haklı olarak feshedildiği, kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin reddedilmesi gerektiği ancak kabul iptal edildi, temyiz kararının iptaline oybirliği ile karar verildi. ”

Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi