MHP Genel Başkanı Bahçeli: ‘İdam cezasının getirilmesi önyargısız değerlendirilmeli’

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ‘İdam cezasının getirilmesi önyargısız değerlendirilmeli’
19:12 - Eylül 2 2020 Çarşamba

Türkiye’nin komşu bölgelerinde yaygın ve aynı anda yoğun sorunlu alanlarla mücadele eden, kahramanlık ve kararlılık sergileyen MHP Genel Başkanı Bahceli, “Yunanistan, Fransa’da Akdeniz ve Ege ve bazı ülkelerin agresif hırslarını sahnelemeye muazzam bir direniş gösterdi. Türkiye ve hukukun yanı başında zalim, teröristlerin ve işgalcilerin yüzüdür.Dış politika alanındaki tehlikeli gerilim ve yüksek tehdit kutuplaşması her türlü olasılığı açığa çıkarır. Düşmanlığa ve ihanete tavizsiz müdahale hakkımız elbette hem uluslararası hukukun hem de egemen devlet çıkarlarının bir gereğidir ”.

“Karşılaştığımız tablo endişe verici”

Bir yandan bu kadar sıcak gündem ve gelişmeler varken, diğer yandan şiddet, cinayet, taciz ve tecavüzde büyük artışların olduğunu kaydeden Bahçeli, “Karşılaştığımız tablo endişe verici. İnsanların kanını donduran, vicdanlarını akıtan, sabrı ve tahammülü yok eden en ciddi suçlara her gün tanık olunmaktadır. Gazetelerin, televizyon ekranlarının, web sitelerinin ve sosyal medya platformlarının üçüncü sayfaları feci ve feci haberlerle dolup taşıyor. Kadına yönelik şiddetin yanı sıra, güpegündüz çocukların kaçırılması, vahşete uğraması ve hatta cinsel istismara uğraması büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığına yol açarken aynı zamanda vicdanı da incitiyor.

“Sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, ahlaki milli entelektüellerin bu acılı duruma duyarlılık göstermeleri zorunludur.”

Hükümetin ve özellikle İçişleri Bakanının olağanüstü gayret ve çabalarına rağmen en küçük nedenden kaynaklanan şiddet, silahlı kavga ve çatışmaların ortaya çıkmasının toplumsal huzuru ve havayı ciddi şekilde bozduğunu belirten Bahçeli, “Sivil toplum kuruluşları Üniversiteler, ahlaki milli aydınlar bu acı verici duruma duyarlılık göstermelidir. Sabialıların, emziren bebeklerin, henüz terlememiş bebeklerin, insanları acımasızca öldürdüğünü söyleyen herkes kalplerinin yasını tutuyor. “Masum ve masum çocuklarımızın her geçen gün medyaya yansıyan cinayetlerini görmezden gelmek, intihar kılığına giren, sessiz kalan, tepkisiz duran kadınların ölümleri hiçbir zaman ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla bağdaşmayacaktır.”

“Zulüm, sessizlikte zulümdür”

Bahçeli, “Zulüm sessizlikte zulümdür” sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu karanlık tabloyu aynı şekilde devam ettirmek mümkün değil. Hukuki, idari, sosyolojik, psikolojik ve manevi tedbirler acilen ve mutlak suretle alınmalı ve uygulanmalıdır. Mesele insan onuru ile ilgili, can ve mal güvenliği ile ilgili. Milliyetçi Hareket Partisi, acı veren gelişmeleri kaygıyla takip ediyor. Kalıcı ve köklü önlemler almak vazgeçilmez bir zorunluluktur. İlk akla gelen ve makul bir şekilde tartışılması faydalı olan cezai yaptırımların artırılması, bunların derin ve etkili hale getirilmesidir. Bu bakımdan, yasal mevzuatımıza “ölüm cezası” nın dahil edilmesi, iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilir. ”

“Ölüm cezasını dünya çapında uygulayan ülke sayısı şu anda 56’dır”

Dünyada 56 ülkenin infaz edildiğini kaydeden Bahçeli, “Çocukları, kadınları, masumları ve mazlumları en aşağı yöntemlerle hedef alan katil, katil ve insan düşmanlarının fiillerine karşılık gelen cezaların adil ve orantılı tespiti, milli birlik ve dayanışma bilincinin geleceği için bir gereklilik. Dünyada idam cezası uygulayan ülke sayısı şu an 56’dır. “Adi suçlar için ölüm cezasını kaldıran ülke sayısı 8, bu ceza kaldırılmadığı halde uygulamada cezaların infaz edilmediği ülke sayısı 28”.

“Ölüm cezasının getirilmesi önyargısız değerlendirilmelidir”

3 Ekim 2001’de Türkiye’de idam cezası ile ilgili “Terör suçları hariç savaş ve suç tehdidi” yasasının kaldırıldığını hatırlatan MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi:

“Türkiye’de 3 Ekim 2001 tarihinde 4709 sayılı ‘suç halleri hariç savaş tehdidi ve terör suçları’ ile ilgili ölüm cezası mevzuatımızdan çıkarılmıştır. 4771 sayılı Kanun ile yeni bir düzenleme yapılmıştır. 3 Ağustos 2002 ‘Savaş hallerinde işlenen suçlar ve yakın savaş tehditleri hariç’ olmak üzere 7 Mayıs 2004 tarih ve 5170 sayılı Kanun ile ölüm cezasına ilişkin maddeler Anayasa’dan çıkarılmış, Ölüm cezasına ilişkin maddeler 14 Temmuz 2004 tarih ve 5218 sayılı Kanun ile Türk Ceza Kanunu’ndan çıkarılmıştır. Özellikle Türk Ceza Kanunu’nun 103’üncü maddesinde düzenlenen ‘cinsel istismar’, ‘cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar’ Aynı kanunun 6. maddesinde yer alan ve Anayasa’nın 309. maddesinde ‘güç ve şiddet kullanmak’ öngördüğü düzeni bozmaya çalışan ‘suçlara ölüm cezası getirilmesi önyargısız değerlendirilmelidir.

“Hiçbir insanımız boşa harcanmamalı ve boşa harcanmamalıdır”

Bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcülerin hak ettikleri cezalarla cezalandırılması gerektiğini belirten Bahçeli, “Hiçbir halkımız ziyan edilmemeli, ziyan edilmemelidir. Bilindiği üzere Türkiye, 2003 yılında 6 No’lu Ölüm Cezasına Dair Sözleşme’nin Kaldırılmasına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni imzaladı ve ardından Protokol’ü tamamlayarak 13 Sayılı ‘Her Durumda Ortadan Kaldırmada Ölüm Cezası’ onay süreci yürürlüğe konmuştur. Ancak Türkiye’de sosyal hükümler tutuluyor, insan hakları ve güvenlik, ayrıca ölüm cezasının hukuki istikrar açısından gündeme gelmesi gerekiyor. 1 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte milletimizin haklı beklentisi değerli milletvekillerinin mutabakatı ile çözülmeli, bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler hak ettikleri cezalarla cezalandırılmalı, Dedi.

“Milliyetçi Hareket Partisi idam cezasına meraklı değil”

Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi idam cezasına meraklı değil” dedi.

Ancak, korku sınırını aşan suçlarla ve suçlularla mücadelede alternatifi olmadığı gibi başarıya ulaşmak için yaşadığımız süreçte başka yol ve seçenek olmadığı da açıktır. Türkiye tamamen bağımsız bir ülkedir. Kararının ve iradesinin gölgesini kabul etmeyecek. Ölüm cezasının uygulanmasında orantılılık ilkesine bağlı kalınarak, cezanın işlenen suçla dengesi ve orantısı sağlanacak, şiddet ve dehşet selinin önüne geçilecektir. ”

Utku Şimşek

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi