Mersin ihracatı, ilk 5 ayda yüzde 4, mayısta yüzde 12 arttı

Mersin ihracatı, ilk 5 ayda yüzde 4, mayısta yüzde 12 arttı
12:21 - Ağustos 16 2019 Cuma

MERSİN (İHA) – Mersin firmalarının 2019’un ilk 5 ayında gerçekleştirdikleri ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 708 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mersin’in Mayıs 2019’daki ihracat hacmi ise geçen yıla göre yüzde 12’lik artışla 145 milyon dolara ulaştı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Aylık Göstergeler Mayıs 2019 bültenini yayınladı. Bültende yer alan verilere göre, 2019’un Ocak-Mayıs döneminde Mersin firmaları ihracat hacmi; yılın ilk ayından itibaren hızlı biçimde artış eğiliminde olan imalat sanayi sektörünün katkısıyla geçen yıla göre yüzde 4’lük artışla 708 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 5 aylık döneminde ihracat hacmi artış hızının, 2018’in aynı dönemine kıyasla yavaşlamasında ise tarım sektörü etkili oldu.

Mayıs ayında ise Mersin’in ihracat hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12’lik artışla 145 milyon dolar oldu. İhracat hacminin mayısta yükselmesinde imalat sanayi grubunda yer alan gıda ürünleri ve içecek ile motorlu kara taşıtı ve römorklar en çok katkısı olan alt sektör grupları oldu.

İthalat, ilk 5 ayda yüzde 7 azaldı

Öte yandan, Mersin firmaları tarafından gerçekleştirilen ithalat hem ilk 5 ayda hem mayıs ayında düşüş kaydetti. Buna göre, 2019’un Ocak-Mayıs döneminde Mersin’in ithalat hacmi geçen yıla göre yüzde 7 azalarak 549 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalatın azalış hızı geçen yıla göre yükselirken, söz konusu gelişmede tarım sektörü etkili oldu.

Mersin’in ithalat hacmi Mayıs ayında da yüzde 22 daralarak yaklaşık 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıstaki ithalat azalışında tarım sektöründe yer alan tahıl ve b.y.s. bitkisel ürünler alt sektör grubu belirleyici oldu.

Dış ticaret fazlası 161 milyon dolara yükseldi

Yılın ilk 5 aylık döneminde Mersin ihracat hacmi artış hızı Türkiye geneli ile yaklaşık aynı seviyede gerçekleşirken, ithalat hacmi azalışı ise Türkiye geneline göre daha yavaş kaldı. Bu gelişmeler paralelinde Mersin’in dış ticaret fazlası veren yapısı geçen yıla göre yüzde 81’lik artışla 161 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan, 2019 Ocak-Mayıs döneminde Mersin ihracat hacmi ile iller arasında 14’üncü sırada yer alarak geçen yılki yerini korurken; ithalat hacmi ile bir sıra yükselerek 13’üncü sırada yer aldı.

İmalat sanayi ürünlerinin ihracatı arttı

Veriler, Mersin’in teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri ihracatındaki artışı da ortaya koydu. Yılın ilk 5 aylık döneminde Mersin’in imalat sanayi ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında artarak 378 milyon dolara yükselirken; toplam ihracat içerisindeki payı da 6,3 puanlık artışla yüzde 53,4’e çıktı. Yıllık bazda ihracat artışına düşük, orta-düşük ve orta-ileri teknoloji yoğunluğuna sahip imalat sanayi ürünlerinin katkısı oldu.

İmalat sanayi ürünleri ithalatı ise geçen yıla göre yüzde 12’lik artışla 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat hacmi içerisindeki payı ise önceki yıla göre 8 puanlık artışla yüzde 47,6’ya yükseldi. Söz konusu dönemde ithalattaki artışta özellikle düşük ve orta-düşük teknoloji yoğunluğuna sahip ürünlerin katkısı gözlenirken; ileri teknoloji düzeyine sahip ürünlerin katkısı ise daha sınırlı kaldı.

Asya’ya ihracat arttı, Avrupa’ya düştü

Mersin’den Asya ülkelerine gerçekleştirilen ihracat, 2019 Ocak-Mayıs döneminde, geçen yıla göre yüzde 22 oranında artarak 358 milyon dolar oldu. Avrupa ülkelerine ihracat ise yüzde 16 düşerek 244 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu gelişmeler paralelinde, Avrupa ülkelerinin toplam ihracat içerisindeki payı geçen yıla göre 8,1 puanlık azalışla yüzde 35’e gerilerken; Asya ülkelerinin payı ise 7,6 puanlık artışla yüzde 51’e yükseldi.

Öte yandan, Asya ülkelerinden Mersin’e gerçekleştirilen ithalat, yılın ilk 5 ayında yüzde 14 oranında artarken; Avrupa’dan ithalat yüzde 4’lük, Amerika’dan ithalat ise yüzde 33’lük azalış kaydetti.

İlk 5 ayda Mersin’den 169 ülkeye ihracat gerçekleşti

2019 Ocak-Mayıs döneminde Mersin’den en çok ihracat yapılan ülkeler Irak, Rusya ve Suriye olurken; Hindistan, Çin ve Kanada ise en çok ithalat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Yılın ilk 5 aylık döneminde Mersin’den 169 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken; 117 ülkeden de Mersin’e ithalat yapıldı. İhracat yapılan ülke sayısı bir önceki yıla göre 15 adet artarken, ithalat yapılan ülke sayısı ise 7 adet azaldı.

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi