İşsizlik Sigortası Kanunu Önerisi kabul edildi

İşsizlik Sigortası Kanunu Önerisi kabul edildi
00:12 - Kasım 12 2020 Perşembe

Vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme artışları; trafik, seçim, nüfus cezaları; Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen para cezaları; Karayollarından düzensiz geçişler için para cezaları gibi tüm idari para cezaları yeniden yapılanma kapsamında karşılanacak. Eğitim katkı kredisi ve eğitim kredisi borçları, ekrimisiller, uygun olmayan yollarla alınan destek ödemeleri, kaynak kullanım destek fonu ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı da yapılandırılacaktır.

İşsizlik parası alanların işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde çalıştırılması ve 12 ay kesintisiz hizmet sözleşmesi ile çalışması halinde işsizlik ödeneğinden yararlanacakları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır .

Devlet Başkanı; Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kişilerin çalıştırılması durumunda işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ek, çalışanlar için 12 ay, kadın, genç veya engelli ise 18 ay, Ek istihdam sağlayan işverene sağlanan Gelir Vergisi Stopaj teşviki ile Damga Vergisi destek uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmasına izin verilecek.

Esnaf Ahi Fonu uygulamasının yürürlüğe girme tarihi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023’e ertelenecek. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasını 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

Başkan, işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanan prim desteğini, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma saatlerine dönmesi halinde 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecektir.

Başvuru sahiplerinden, işveren tarafından işe alınan ve ücretsiz izin için ayrılanlara günlük 39,24 lira, başvurusunun kabul edilmediğini beyan edenlere hane başına günlük 34,34 lira ödenecek.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destek tutarının işe başlayacakları tarih itibarıyla istihdam edilecek sigortalılar için günlük 44,15 lira, ek olarak işveren tarafından işe alınacaklar için günlük 39,24 lira olacağı öngörülmektedir. .

Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, mallarını internet ve benzeri elektronik ortamlarda ayrı bir işyeri açmadan, sınai veya seri üretim makine ve araçlarını kullanmadan satanlar muaf olacak.

Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkilendirilmiş Posta İdaresi tarafından düzenlenen e-ticaret gümrük beyannamesi ile mal ihracatı kapsamında elde ettikleri gelirin yüzde 50’sine veya hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalara indirim uygulanacaktır. .

Bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (forex) işlemlerinden elde edilen gelirin kaynak düşülerek vergilendirilmesi hedeflenmektedir.

Ruhsat sahibi veya ruhsat sahibi tarafından yetkilendirilen kişi tarafından düzenlenen yarışmalara katılan atların jokey, jokey yamaları ve antrenörlerine yapılan ödemelerde yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapılmasını düzenleyen hüküm 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yurtdışında tutulan fonlar, altın, kambiyo, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki kuru bankaları veya aracı kurumları bu madde hükümlerine göre 30 Haziran 2021 tarihine kadar bilgilendiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıklardan serbestçe tasarruf edebilecek.

İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Mütevelli Heyeti, eğitim ve araştırma görevlisi Sağlık Bakan Yardımcısı, bir üye tarafından seçilen Sağlık Bakanı, iki üyenin Türkiye dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen profesör unvanına sahip Sağlık Enstitüleri, Yönetim Kurulu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin iki üyeden oluşacağını belirledi.

UEFA nedeniyle Türkiye’de oynanacak 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Final yarışmaları, organizasyon yerinde görevli kuruluşların işleri ile katılan futbol kulüpleri, Türkiye’de yeterli yasal ve iş merkezi bulunmayanlar, bu yarışmalara böylece mal teslimi yapılır. Mal teslimi ile yapacakları hizmetler ile yapacakları hizmetler KDV ‘den istisna olacaktır.

Kamu ve özel mülkiyete konu arazi ve arazilerde yüksekliği 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile bina ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine ruhsat kavramı getirilmiştir. Binalarda kurulacak kule ve direklere izin verilirken, 10 metreden yüksek olmama koşulu aranacaktır.

Ahmet Umur Öztürk

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi