İçişleri Bakanlığı’nın ‘Büyük katılımlı etkinliklerin ertelenmesi’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Büyük katılımlı etkinliklerin ertelenmesi’ genelgesi
20:12 - Kasım 27 2020 Cuma

İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğe “Geniş Katılım Faaliyetlerinin Ertelenmesi” hakkında genelge gönderdi. Genelgede, korona virüs salgını riskinin halk sağlığı ve kamu düzeni açısından yönetilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda birçok önlemin alındığı ve uygulandığı belirtildi. sosyal izolasyonu sağlamak, fiziksel mesafeyi korumak ve hastalığın yayılmasını kontrol etmek.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, sivil toplum kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının, birliklerin veya geniş katılımlı kooperatiflerin fiziksel mesafeyi korumak ve onları daha sonraki bir tarihe ertelemek zor olurdu.

Sağlık Bakanlığının yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda, mevsimsel etkileri de dikkate alarak 2 Ekim 2020’den 1 Aralık 2020’ye kadar sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenecek faaliyetlerin ertelenmesi konusu, meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler. Valiliklere ihbar edildiği hatırlatıldı.

Korona virüsü salgınının tüm dünyada ve özellikle Avrupa’da yayılmasında hızlı bir artış yaşandığı, ülkemizde vaka ve hasta sayısının arttığı belirtilerek, yeni bir mektup gönderildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı. Genelgede, “COVID-19 vakaları dünya çapında hala artıyor.

Ülkemizde de Covid-19 vakalarının görülme sıklığının devam etmesi ve vaka sayılarının bir ölçüde kontrol altına alınmasına rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de damlacıklarla bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artması beklenmektedir, önümüzdeki kış aylarında. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziki mesafenin sürdürülmesinin zor olacağı sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlik veya geniş katılımlı kooperatiflerin yapılmamasını ve 3 yıl ertelenmemesini tavsiye etti. üç ay.

Bu doğrultuda;

17 Kasım 2020 tarih 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile; İçişleri Bakanına derneklerin genel kurul toplantılarını erteleme yetkisi veren 7244 sayılı Kanun.

Derneklerin genel kurul toplantıları, erteleme yetkisinin üçüncü fıkra eklenerek üç ay süreyle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

2. Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; Daha önce 1 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üst kuruluşlar, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek faaliyetlerin (genel kurul toplantıları dahil) Mart ayına ertelenmesi gerektiği değerlendirildi. 1, 2021.

İl / İlçe Genel Hijyen Kurullarının kararları, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Genel Sağlık Kanunun 27. ve 72. maddelerine uygun olarak valiler ve kaymakamlarca ivedilikle alınacaktır. Uygulamada herhangi bir aksaklık olmayacaktır.

Alınan kararlara uymayanlar Genel Hijyen Kanunun ilgili maddelerine göre idari işlemlere tabi tutulacak ve Türk Ceza Kanunun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlere başlanacaktır.

Musa Erdoğan

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi