İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine,

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 il valiliğine,
22:00 - Ağustos 4 2020 Salı

Genelgede, Covid-19 salgınının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından neden olduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu sağlamak, fiziksel mesafeyi korumak ve kontrol etmek için Sağlık Bakanlığı ve Coronavirus Bilim Kurulu’nun önerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok ihtiyati karar alarak yayılma oranı. Uygulandığını hatırlattı. Kontrollü sosyal yaşam döneminde, korona virüsü salgınına karşı mücadeleyi etkili bir şekilde sürdürmek için önlemlere uymanın gerekli olduğu belirtilmektedir. Mevcut aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak önlemlerin bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girildiği belirtilmiştir. Bu yeni dönemde gerçekleştirilecek faaliyetlerde rehberlik, ikna ve caydırma ilkelerinin önem kazandığı vurgulanmıştır.

Kontrollü sosyal yaşam sürecine uygun olarak, salgınla mücadelenin temel ilkeleri olan temizlik, maske ve fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak, valilikler / kaymakamlar tarafından, hastalığın şiddetli olduğu durumlar hariç; Evde hastalığın semptomları ile temas halinde oldukları kişilerin örneklerini toplamak, evlerindeki izolasyon süreçlerini izlemek, evlerinde tedavi etmek ve gerekli araç ve personel desteğini sağlamak için önlemler alınacaktır. hemen sağlık birimleri.

İzole olan insanlar denetlenecek

Evlerinde yalıtılan kişilerin bilgileri İl Sağlık Müdürlüklerinden alınacak ve ilk 7 gün içerisinde izolasyon gerekliliklerini karşılayıp karşılamadıklarını vali / kaymakam ve kolluk birimleri takip edecek ve bu kişiler sık sık denetlenmelidir.

“Filimerasyon Çalışmaları İzleme Kurulları” kurulacak

İl müdür yardımcıları ve ilçelerde kaymakamlıklar altında “Filimtasyon Çalışmaları İzleme Kurulları” kurulacaktır. Hastalar, yatan hastalar, ağır hastalar ve tecrit edilmiş kişiler sayısındaki değişiklikler bu kurullar tarafından izlenecek, sağlık, kolluk kuvvetleri ve diğer uygun departman temsilcileri ile her gün saat 16: 00’da izlenecektir. Alınacak önlemleri belirlemek ve hasta, yatan hasta, ciddi hasta ve tecrit edilen kişinin temaslarına daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmak için muhtarlar, öğretmenler ve imamlar kolluk birimleri ve köylerde desteklenecektir. mahalleler ve onlar bilgilendirilerek izole edilecektir. Hastalığı erken dönemde tespit etmek ve izolasyon sürecini başlatmak için vatandaşlarımız ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kurumlarına başvurmaları hakkında bilgilendirilecektir.

Temizlik, maske, mesafe vurgulanacaktır

Basın bültenlerinde, diğer iletişim platformlarındaki konuşmalarda ve yazılarda temizlik, maske ve mesafe vurgulanacaktır. Bir maske kullanarak fiziksel mesafenin hastalığın yayılmasını azalttığı göz önüne alındığında, kontrol altındaki personele örnek olması için gerekli uyarılar yapılacaktır.

İl bazında hasta, yatan hasta, şiddetli hasta ve izole edilen kişi sayısındaki artış ve azalışa göre gerekli önlemler alınacaktır. Günlük ve haftalık artış oranlarının yüksek olduğu illerde, ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst düzeyde uygulanacaktır. Covid-19 denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü artırılacaktır.

Örgütlerde maske ve mesafe kurallarından ödün verilmeyecek

Düğün, nişan, sünnet vb. Örgütlerde, maskeyi kullanma kurallarını ve fiziksel mesafeyi ihlal eden durumlara izin verilmez. Sektör temsilcileri / işletmecileri / organizatörleri ve esnaf odası temsilcileri ile zorunlu kurallar hakkında toplantılar yapılacaktır. İl / İlçe Hijyen Komitesi kararları ilgililere iletilecek ve tedbirlere uymaları konusunda uyarılacaktır. Denetimler teşvik edici ve uzman denetim ekipleri aracılığıyla yapılacaktır. Birinci ihlaldeki uyarı, ikinci ihlaldeki idari para cezaları, üçüncü ihlaldeki 1 günlük askıya alma ve dördüncü ihlaldeki 3 günlük askıya alma. Uyarıcı ve uzman denetim ekiplerinin yanı sıra, önlemlerin takip edilip edilmediğini belirlemek için sivil personel veya yetkililer (düz giysilerle) de bir denetim yapılacaktır. Teftişler uyarıcı, yönlendirici ve caydırıcı bir yaklaşımla zarif bir şekilde yapılacaktır.

Taziyeler kısıtlanacak

Tüm illerde İl / İlçe Hijyen Kurullarında, özellikle toplu ve başsağlığı uygulanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, başsağlığı, evlerde, açık alanlarda yoğunlaşılmayacak kararlar alınacaktır. Ayrıca, aşağıdaki metin, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illerde, cami ve belediye başkanlarından ve kolluk araçlarından günde en az bir kez duyurulacaktır. Duyurularda, “Değerli Dostlarımız Salgın tehlikesini sürdürüyor. Yapılan bulgularda, salgının başsağlığı giderilenden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Salgın döneminde başsağlığılarımızın hiçbir ortamda toplu olarak yapılmamasına karar verildi. Yüce Allah geçmişimize merhamet edebilir. ”

Kırıkkale pilot il oldu

Salgınla mücadelenin bu yeni döneminde, salgın kontrol faaliyetlerinin tek elden koordinasyonu ve yönetimini sağlayan Valilik bünyesinde İl Salgın Kontrol Merkezi kurulacaktır. İhlallere ilişkin her türlü şikayet ve bildirimin yapılabileceği bir çağrı sistemi oluşturulacaktır. Denetlenen işyerleri, kentsel toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isimleri, adresleri, varsa zaman, ihlalin niteliği ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veritabanı oluşturulacaktır. Tüm kurumların personeli ve araç desteği ile güçlendirilmiş ve uzman denetim ekipleri oluşturulacaktır.

Teftişler, sistemden gelen salgın kuralların uygunluğunu ve Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan” sisteminin işyerlerinde, kentsel toplu taşıma araçlarında ve ticari taksilerde yaygın kullanımını değerlendiren geri bildirimler doğrultusunda yoğunlaştırılacaktır. Bu sürecin sonunda, üç ardışık teftiş sonucunda önlemlere uyan ve diğer işyerlerini cesaretlendiren işyerleri, işyerleri Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Kılavuzu” nda belirtilen kurallara uymaya karar vermiştir. ”Ve İçişleri Bakanlığı denetim formları, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari“ Güvenli Alan ”logosu taksilere verilecektir.

Kırıkkale ilinde “Coronavirus İl Kontrol Uygulama Modeli” nin pilotlaştırılması ve elde edilecek sonuçlara göre diğer illere yayılması için çalışmalar başlatılacaktır.

Mehmet Kalay

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi