İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine ‘Tecrit Tedbirleri’ hakkında genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine ‘Tecrit Tedbirleri’ hakkında genelge gönderdi
17:12 - Ağustos 14 2020 Cuma

Salgınla mücadelede alınan önlemlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Kontrol Merkezleri bünyesinde “Mahalle Teftiş Ekipleri” kurulacaktır. Mahalle teftiş ekiplerinde; Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve kolluk birimlerinin personeline ek olarak, okul müdürleri ve öğretmen temsilcileri, din görevlileri, muhtar ve üyeler, apartman ve site müdürleri bulunacaktır.

Genelgede, daha önce valiliklere gönderilen genelge ile tecride maruz kalanların bilgilerinin İl Sağlık Müdürlükleri ile Vali / Kaymakam ve kolluk birimlerinin takibinin yapılması gerektiği hatırlatıldı. izolasyon koşullarını ilk 7 günde sık sık kontrol edin.

Genelgede, Covid 19 teşhisi konulan veya evde temasa geçilen bazı vatandaşların acil işlerini gerekçelendirerek evde tecrit yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılarak halk sağlığını ciddi şekilde riske attıkları kaydedildi ve alınacak tedbirler Bunu önlemek için alınan önlemler şu şekilde sıralanmıştır:

– İlgili birimler arasında koordinasyon kurularak, test sonuçları pozitif çıkan ve evde izole edilen kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon şartlarına uyması ve elektronik araçlar dahil her türlü tedbirin alınması sağlanacaktır. .

– Salgınla mücadele için alınan önlemlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Kontrol Merkezleri bünyesinde “Mahalle Kontrol Ekipleri” kurulacaktır.

– Bu ekiplerin mahalle teftiş ekiplerinde yaygın ve etkili mahalle bazında izleme ve takip çalışmaları yapabilmeleri için; Kamu kurum ve kuruluşlarının, mahalli idarelerin ve kolluk birimlerinin personeline ek olarak, okul müdürleri ve öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve bunların üyeleri, apartman ve site yöneticilerinden temsilciler (5, 7, 9 veya 11 temsilci şeklinde mahalle veya idari birimin büyüklüğü dikkate alınarak) atanacaktır.

Her türlü bilgiye rağmen evde tecrit yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Genel Sağlık Kanunu’nun 282. maddesine göre idari para cezası verilecektir. Suç teşkil eden fiillerle ilgili olarak TCK’nın 195. maddesi uyarınca gerekli yasal işlem başlatılacaktır. “

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi