Dışişleri Bakanlığı: ‘AP’nin Doğu Akdeniz tavsiyesi birçok yönden kabul edilemez’

Dışişleri Bakanlığı: ‘AP’nin Doğu Akdeniz tavsiyesi birçok yönden kabul edilemez’
21:00 - Eylül 17 2020 Perşembe

Doğu Akdeniz Avrupa Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı’nın 17 Eylül 2020 tarihli öneri kararı, ülkemiz ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında genel olarak Avrupa Parlamentosu (AP) Meclis, sırf dayanışma adına AB üyeliği nedeniyle ve gerçeklerden uzak, bazı üye ülkelerin bencil çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kabul edilen 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönden kabul edilemez ”dedi.

Açıklamada, “Üye devletler ve AP dahil tüm AB kurumlarına her düzeyde çabalarımıza rağmen böylesi önyargılı bir tavsiyenin kabul edilmiş olması iyi niyet ve sağduyu ile bağdaşmıyor. AP, önyargılı ve adaletsiz tavrı ve yapmaya yetkili olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek taraflı yorumlarıyla itibarını kaybeder.

Ne AP, AB ne de AB üye devletleri, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yargı yetkisini belirleme yetkisine sahip değildir. AP ve diğer AB kurumları ve Avrupalı Sami Ümitler, uzlaşmacı çözüm, kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı tutum sergilemeli, aday ülkelere önyargısız yaklaşılmalıdır, çünkü adalet ülkeler arasındaki tartışmalı konularda durmalı ve önyargılı olmalıdır.

Türkiye, maksimalist haklar karşısında iyi niyetini göstermiş, doğru tutumu kabul ederek ilkeli duruşundan vazgeçmiş, sağduyu yaklaşımına karşı istikrarlı ama kışkırtıcı eylemler göstermiştir. Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini gözü görmeyen hiç kimse, kendisini ve KKTC’yi savunmak için aynı kararlılıkla devam edecektir “denildi.

“AB ve Üyelik perspektifinden Türkiye ile samimi diyalog ve işbirliğinden bu yana, Sayın Bakanımız, API Dış İlişkilerimiz Komite toplantılarına hitaben ve Avrupa Parlamento Üyelerine gönderilen mektupta da vurgulandığı gibi, anlaşmazlıkların çözümünde her zaman diyalog ve müzakereyi tercih etmektedir” “Öte yandan AP, AB Konseyi ve Komisyonunu ülkemizle geniş ve kapsamlı bir diyalog yürütmeye davet eden, kapsamlı ve stratejik bir diyaloğa atıfta bulunan bu tavsiyenin 9. maddesi. Doğu Akdeniz’de güvenlik mimarisi ve enerji işbirliği bizler tarafından not edildi ”dedi.

Musa Erdoğan

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi