Davalı çalışanlar için Yargıtay’ın kritik kararı

Davalı çalışanlar için Yargıtay’ın kritik kararı
10:00 - Eylül 28 2020 Pazartesi

22 yıl bir inşaat firmasının yurtdışı projelerinde çalışan kaynakçı işten çıkarıldı. İş Mahkemesine giden mağdur işçi, iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini, son aylık maaşın 1.800 ABD doları olduğunu ve işverenin 35 ABD doları banka komisyonu, prim, her türlü gider (yemek, ısınma, temizlik) ödediğini belirtti. İşçi alacaklarının ödenmediğini iddia ederek, tazminat ve ihbar tazminatlarının, milli bayramların, genel tatillerin, hafta sonlarının ve fazla mesai ücretlerinin davalıdan tahsil edilmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan işverenin avukatı, davacının taleplerinin süresinin dolduğunu, davacının proje bazlı çalıştığını, inşaat çalışmalarının sürekli ve kesintisiz olmadığını, ancak doğası gereği belirli dönemlerde yapıldığını iddia etti. ve iş sözleşmesinin otomatik olarak feshedildiğini.

Mahkeme, davanın kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatlarının, milli bayramların, genel tatillerin, hafta sonlarının ve fazla mesai ücretlerinin sanıktan tahsil edilmesine karar verdi. Karar, sanık şirket avukatı tarafından temyiz edildi.

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal karar verdi. Yargıtay’ın borçluların varlığını ispat yükümlülüğünün davacı olduğuna işaret eden kararında, davacının çalışma olgusu açısından işyeri kayıtlarına ve tanık ifadelerine dayandığı hatırlatıldı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Somut uyuşmazlıkta, işyerinde veya komşu işyerinde çalışanların tanıklığı, işçinin çalışma olgusunun belirlenmesinde önemlidir ve işçinin tanıklığına duyulan güveni etkileyebilecek bir durum olup olmadığı araştırılmalıdır. İşveren ile husumet içinde bulunan tanıkların ifadeleri diğer destekleyici delillerle birlikte değerlendirilmelidir.Mahkeme kararına dayanan bilirkişi raporunda, Davacı tatillerde çok çalışmış, çalışmış ve alacak hesaplanmıştır İşçiler aynı şekilde davalıya dava açan kişilerdir Tanıkların konumu ifadelerine olan güveni etkileyecek konumdadır, bu nedenle ifadelerine güvenilemez. Fazla mesai ve tatil İşveren kayıtlarında yer alan çalışma saatleri (bordro ve maaş bordrolarına göre düzenlenmiş fazla mesai şeritleri) da davacının rker fazla mesai yapıyor ve tatillerde çalışıyor. Davacı, çok fazla iş yaptığını ve tatillerde çalıştığını somut delillerle ispatlayamadığı için bu taleplerin reddedilmesi gerektiği halde kabul edilmesi yanlıştır. Mahkeme kararının bozılmasına oybirliğiyle karar verildi. ”

Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi