Coronavirüs Hangi Hayvandan Çıktı?

Coronavirüs Hangi Hayvandan Çıktı?
18:36 - Mayıs 16 2020 Cumartesi

Yeni tip coronavirüs olarak tanımlanan virüs ilk olarak Çin’in Wuhan isimli bölgesinde ortaya çıkmıştır. Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne nedeni saptanamayan zatürre vakası tespit edildiği bildirildikten sonra, birkaç gün içerisinde aynı vakanın yaklaşık 40 kişide birden görülmesi üzerine, bu hastalığın yeni bir tip virüsten kaynaklandığı kararına varıldı. Daha sonra başlatılan incelemelerde vakaların görüldüğü insanlardan çoğunun Çin’in Wuhan kentinde bulunan canlı hayvan pazarı noktasına gittiği veya burada bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından bu pazarda satılan hayvanlardan bir tanesi tarafından taşınan bu virüsün, bu noktadan insanlara bulaştığı görüşü yaygınlaştı ve kabul görmeye başladı.

Coronavirüs Nasıl Çıktı?

Coronavirüs olarak bilinen virüsün ilk olarak Çin’de bulunan bir canlı hayvan pazarında satılan hayvanlardan birinden insana bulaştığı tespit edildi. Yapılan incelmeler ve değerlendirmeler sonucu bu pazarda satılan yarasalardan bir tanesinin, bir kişi tarafından tüketilmesi sonucu bu kişiye virüsün bulaştığı saptandı. Daha sonra Çin yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda ortak görüş olarak virüsün bulaştığı hayvanın yarasa olduğu açıklanmıştı. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar kapsamında virüsün ilk taşıyıcısı olarak belirlenen hayvanın yarasa değil pangolin olabileceği değerlendirildi. Çin’in Wuhan şehrinde bulunan canlı hayvan pazarında satılan hayvanlardan biri olan pangolin aynı zamanda yasa dışı yollarla da satılmakta ve tüketilmekteydi. Bunun üzerine virüsün çıkış noktası olarak gösterilen hayvan türleri arasında pangolin de değerlendirildi. Daha sonra vakalar arasında yapılan inceleme ve araştırmalarda vakaların çoğunluğunun bu hayvan pazarında bulunduğu veya pangolin türü hayvanla temasta bulunmuş oldukları tespit edildi ve virüsün kaynaklandığı hayvanın pangolin olması şüphesi diğer hayvanlara oranla daha çok arttı.

Pangolin Nedir?

Pangolin genellikle Uzak Doğu’da görülen ve pullu bir deriye sahip memeli bir hayvandır. Genellikle geceleri görülen bu hayvanlar avlanmalarını da geceleri yaparlar. Gündüzleri ise ağaç kovuklarında, kaya kovuklarında veya kazdıkları çukurlarda saklanarak yaşarlar. Pangolinlerin vücutları baş, sırt ve kuyruk olmak üzere 3 kısımdan oluşur ve bu kısımlar birbirinin üzerine binmiş şekilde bulunan pullarla kaplıdır. Genellikle koyu kahverengi ve büyük olan bu pullar aynı zamanda pangolinlerin savunma mekanizmalarını da oluşturur. Herhangi bir saldırı veya tehdit anında pangolinler yuvarlanarak top şeklini alırlar ve vücutlarını saran pullar sayesinde saldırılardan korunurlar. Pangolinlerin beslenmek için avladığı hayvanlar genellikle eklem bacaklılardır. Uzun ve yapışkan dokulu dilleri sayesinde karınca ve termit gibi hayvanların yuvalarına ulaşarak bu hayvanları yer. Nesli tükenmekte olan bu hayvanlar Çin’in Wuhan kentindeki canlı hayvan pazarında satılmaktaydı.

Coronavirüs Hangi Ülkelerde Görüldü?

Coronavirüs görülen ülkeler virüsün yayılmasını takip eden bir iki ay içerisinde hızla artmıştır. Başta Çin, İtalya, İspanya, Amerika ve İran olmak üzere ülkemizin de içinde bulunduğu toplam 204 ülkede coronavirüs vakası tespit edildiği duyurulmuştu. Bununla birlikte henüz coronavirüs vakası bulunmayan veya coronavirüs vakası bildirmeyen ülkeler de mevcuttur. Bu ülkelerden bazıları Kuzey Kore, Tacikistan ve Türkmenistan’dır.

 Coronavirüs Hangi Hayvandan Bulaştı?

Coronavirüsün bulaştığı hayvan ilk olarak yarasa olarak bildirilmişti. Çin’de insanların, canlı hayvan pazarı aracılığıyla yarasa satın alarak Çin kültüründe bulunan yarasa çorbasını tükettikleri için bu virüse yakalandıkları düşünülmekteydi. Ancak son zamanlarda uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda bu virüsün yarasa tarafından değil pangolin olarak bilinen bir hayvan tarafından bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmaya başlanmıştır. Pangolin de tıpkı yarasa gibi canlı hayvan pazarında satılmakta ve insanlar tarafından satın alınarak tüketimi sağlanmaktaydı.

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi