Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Deşarj Standartlarında Kısıtlama” genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Deşarj Standartlarında Kısıtlama” genelgesi
13:00 - Haziran 23 2021 Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştı.

2021/10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nun 15 Haziran 2021 tarihli ve 2021/1 sayılı toplantı karar tutanağının 6’ncı maddesinde, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 15 gün içerisinde Marmara Denizi Havzası’nda yer alan atık su arıtma tesislerinin kimyasal oksijen ihtiyacı deşarj standardının kısıtlanmasına yönelik mevzuat yayımlanmasına” karar verildi. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzası ile “Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi” yayımlandı.

Genelge ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Marmara Denizi Eylem Planı çıktıları ve yapılan çalışmalar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında sanayi ve evsel atıksu arıtma tesisleri için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ekinde yer alan ve kirliliğin göstergesi olan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) parametresinde kentsel atıksularda yüzde 20 oranında kısıtlama yapılmış, endüstriyel atıksularda ise her bir sektör için yarı bir deşarj standardı düzenlemesi yapılarak yaklaşık yüzde 50’ye kadar kısıtlamalar yapılmış ve ‘Marmara Deniz Havzası Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi’ ile deşarj standartları oluşturulmuştur. Ayrıca genelge ekinde yer alan alıcı ortam deşarj standartlarına uyum için bir süre verilmiştir. Uyum için süreler; mevcut atıksu arıtma tesislerinden kapasitesi yeterli olanların 3 ay, revizyon ihtiyacı olanların 1 yıl içerisinde uyum sağlaması gerekmektedir. Yeni yapılacak (eski tesislerden de yeniden yapılması gerekenler dahil) tüm atıksu arıtma tesislerinin bu standartlara göre tasarlanması ve bu genelgenin yayım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde proje onay işlemlerinin tamamlanması, 1 yıl içerisinde inşaat ihalesi işlemlerinin sonuçlandırılması ve yukarıda belirtilen süreler de dahil olmak üzere 3 yıl içerisinde tesislerin inşaatlarının tamamlanarak işletmeye almaları şeklinde düzenlenmiştir. Genelge ile belirlenen alıcı ortam deşarj standartlarına uyum için ilgili atıksu altyapı yönetimlerince belirtilen süreleri kapsayacak bir iş termin planını 3 hafta içinde hazırlayarak bakanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.”

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi