Borçlu belediyelere kötü haber

Borçlu belediyelere kötü haber
10:00 - Eylül 5 2020 Cumartesi

Alacaklarını belediyeden tahsil edemeyen şirket, İcra Mahkemesine başvurarak belediye başkanının resmi aracına el konuldu. Karara itiraz eden Belediye İcra Mahkemesinin kararı ile yetkili araç üzerine konulan itiraz kaldırıldı. Alacaklı şirketin karara itiraz etmesi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesi devreye girdi. Yargıtay kararında; 5393 sayılı Belediye Kanununda, “Belediyenin fiilen kamu hizmetinde kullanılan malları ile belediye tarafından toplanan vergi, resim ve harçların haczedilemeyeceği” şeklinde bir düzenleme olduğu hatırlatıldı. Belediyenin bağlanmama şikayetinin kabul edilebilmesi için tutukluların kamu hizmetinde kullanılması gerektiği hatırlatıldı.

“Ofis aracı kullanmak zorunlu değildir”

Kararda, kural olarak borçluların tüm malvarlıklarına el konulmasının mümkün olduğu, asıl mesele alacaklının alacaklarını İcra ve İflas Kanunu ve kanun esaslarına göre almasını sağlamak olduğu belirtildi. kovuşturma. Bir mülke el konulmaması için yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan kararda; Cezasızlık istisnai bir durum olduğu için, bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması gerektiği belirtildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Buna göre, borçlu belediyeye ait taşınır veya taşınmaz bir malın müsadere edilmemesi için kamu hizmetinde kullanılması tartışılmaz. Ancak bir mülkün fiilen kamu hizmetinde kullanıldığını kabul etmek için o mal Belediyeye ait aracın belediye başkanının resmi aracı olduğu anlaşılmaktadır.Yukarıda açıklanan esaslar ışığında belediye başkanının bir belediyenin kamu hizmetini yürütebilmesi için yetkili aracı ve yetkili araç olarak tahsis edilen bir aracın fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınmalıdır.Başkanı, gereğince resmi araç tahsis edilecekler arasında değildir. Öte yandan aracın otorite aracı olarak kullanılması, aracın fiilen kamu hizmetinde kullanılması anlamına gelir.Ayrıca belediye başkanının, Kamu hizmetini yürütmek için bir ofis aracı. 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinde belediyelerin görevleri açıklandığı için belediye başkanının bu görevleri yerine getirebilmesi için ofis aracına sahip olması zorunlu değildir. Bu durumda, mahkemenin şikayeti reddetmek yerine yazılı bir gerekçeyle kabul etme kararını ortaya koymak yanlıştır. Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının iptaline oybirliği ile karar verildi. ”

Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi