Bakım Parası Ne Kadar?

Bakım Parası Ne Kadar?
03:32 - Mayıs 20 2020 Çarşamba

Bakım parası miktarı, bakım parasının ne için alınacağına göre değişiklik göstermektedir. Evde bakım parası, 1.305 TL idi. Ancak bu miktar, yapılan son düzenleme ile 1.383 TL’ye yükselmiştir. Özel eğitim merkezlerinden destek almakta olan aileler için eski rakam 2.611 TL idi. Ancak son zam ile 2.767 TL’ye yükselmiştir. 2020 yılında bakım parası, yaşlılar ve evde bakılmaya muhtaç olan kişiler için 1.384 TL’den 1.475 TL’ye yükselmiştir.

Bakım Parasına Kimler Başvurabilir?

Bakım parasına başvurabilecek kişiler, evde hastası, ağır engelli konumda olan ve bakmakla yükümlü olduğu biri bulunan her bireydir. Başkasının bakımı, yardımı olmadan güncelik hayatını devam ettiremeyecek bir insanın varlığı durunda, bu destekten yararlanılabilir. Evinde yaşlı, engelli ya da hasta kişi bulunan herkes, bu desteği alabilir. Ancak evde bulunan bu kişinin, kendi başına giyinme ve soyunma, merdiven çıkma, yemek yeme, tuvalet gibi ihtiyaçlarını kendi başına gideremiyor olması gerekmektedir. Engel durumu olan, ancak işlerini yavaş da olsa yapabilen bireylerin varlığı durumunda, bu destek alınmamaktadır. 

Bakım Parası Alımında Belirleyici Kriter Nedir?

Bakım parası alımında en önemli şart, engelli bireylerde kendini göstermektedir. Engelli birey için sağlık kurulu raporu alınmış olmalıdır. Sağlık kurulu raporu, devlet hastanelerinin bazılarında verilmektedir. Bu raporda, engelli bireyin engel oranı yer almaktadır. Engel oranının haricinde, raporun arka kısmında bulunan ağır engel kutusunun evet şeklinde işaretlenmesi gerekmektedir. Engel oranı ne olursa olsun, burada ağır engel kutucuğu işaretlenmemişse, kişilerin bakım parası alması olası değildir.

Bakım Parasına Başvuru Şartları Nelerdir?

Bakım parasına başvuru koşulları, şu şekilde sıralanabilir:

  • Engelli kişinin raporunun engel oranını tam olarak beyan eder olması gerekmektedir. Yönetmelik kapsamında engelli sağlık kurulu raporunda beyan edilen engel oranı %0 ve üzeri olmalıdır. Aynı zamanda arka sayfada bulunan ağır engel kutusuna evet yanıtı verilmiş olmalıdır.
  • Özürlü kişinin, başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olduğunun doktor raporu ile tescillenmesi gerekmektedir.
  • Haneye giren gelirlerin miktarı, bu konuda önem taşımaktadır. Hanede, kaynağı ne olursa olsun, aylık gelirin net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olması gerekmektedir.
  • Aile bireylerinin hesaplanması sırasında üvey çocuklar, vatani görevini yapan bireyler de dahil tutulmaktadır. Ancak okumakta olan çocukların aldıkları burs ya da krediler, burada aile gelirine dahil edilmez.

Bakım Parasına Başvuruda İstenen Evraklar Nelerdir?

Bakım parası almak için gerekli evraklar, şu şekilde sıralanabilir:

  • Engelli kişi ile ona bakacak kişinin kimlik fotokopilerinin hazır bulunması gerekmektedir.
  • Devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporunun aslı gereklidir.
  • Engelli kişiye ait öğrenim durumunu beyan eden belgenin varlığı gerekmektedir.
  • Engelli kişiye bakacak kişi, 1. Dereceden akraba değil de vasi ise, vasilik tayin eden mahkeme tarafından verilmiş belge gereklidir.
  • Engelli kişinin anne ve babasının boşanmış olması durumunda, mahkeme tarafından verilen boşanma belgesi gereklidir.

Bakım Parası Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Bakım parası başvurusunun sonucu, en az 3, en fazla 6 ay içinde verilecektir. Başvurunun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu il müdürlüklerine ulaşmasından sonra, sosyal çalışmacı, fizyoterapist, çocuk gelişimci, hemşire, sağlık memuru uzmanlarından oluşan bir heyet, aileyi ziyaret edecektir. Kişilerin, beyan ettikleri ikamet adresinde yaşıyor olmaları bu konuda önem taşımaktadır. Başvuru sahibinin, ikamet bölgesinin bağlı olduğu birime başvuru yapmaması durumunda, aktarma yapılacağından bakım parası alma süreci daha uzun sürecektir.

 

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi