2020 Asgari Ücret Sigorta Primi Ne Kadar Yatar?

2020 Asgari Ücret Sigorta Primi Ne Kadar Yatar?
16:23 - Mayıs 2 2020 Cumartesi

Asgari ücret sigorta primlerinin düzenli olarak ödenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu ödemeler düzenli olarak gerçekleştirildiğinde sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir ve emekli olunabilir. Asgari ücrete yapılan zam miktarıyla birlikte işverenlerin asgari ücretli çalışanları için ödemeleri gereken prim miktarı da arttı. Yeni zamla birlikte işverenin yatıracağı asgari ücret sigorta primi de 456,17 TL SGK işveren primi ve 58,86 TL işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplamda 515,03 TL’ye yükselmiş oldu. 

Yeni Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

Asgari ücretin işverene maliyeti son zamla birlikte değişiklik göstermiştir. Yapılan %15,03’lük artışla en düşük brüt asgari ücret 2 bin 943 TL, en düşük net asgari ücret 2 bin 324 TL ve 70 kuruş olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu asgari ücretle işverenin maliyeti de toplam 3 bin 458 TL ve 3 kuruş olarak hesaplandı. Hesaplanan bu maliyet içerisinde 2 bin 943 TL brüt asgari ücret, 456 TL ve 17 kuruş işveren sigorta (SGK) primi ve 58 TL ve 86 kuruş işsizlik sigortası işveren primi bulunmaktadır. 

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nasıl Hesaplanır?  

Asgari ücretin işverene maliyetini hesaplamak için belirlenmiş oranlar kullanılmaktadır. İşveren asgari ücretli çalışanları için ödemesi gereken asgari ücret sigorta primi tutarlarını bu oranlar üzerinden hesaplayabilir. İşverenler asgari ücret üzerinden sigorta primi ödemek zorundalardır ve ödemeleri gereken bu sigorta priminin oranı 20.5’tir. Sigorta priminin yanı sıra işsizlik sigortası primi ödemeleri gerekmektedir ve işsizlik sigortası priminin oranı da 2’dir. Prim ödemelerini düzenli yapan işverenler için 5 puanlık bir prim indirimi sunulmakta ve bu primden yararlanan işverenler sigorta primi iş veren payını 20.5’ten ödemek yerine 15.5’ten ödeyerek kâr sağlamaktadırlar. 

2020 Asgari Geçim İndirimi Ne Kadar?

Asgari geçim indirimi (AGİ) için 2020 yılına ait tutarlar belirlendi. Bu indirim 16 yaşından gün almış olması şartı ile tüm çalışanların gelirleri üzerinden medeni durum ve sahip olduğu çocuk sayısına göre farklı olarak hesaplanan gelir vergilerinin belirlenen kısmının çalışana geri iade edilmesi anlamına gelmektedir. Bu tutarın hesaplanmasında asgari ücret baz alınmaktadır ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanmaktadır. 2020 yılı için bu tutarlar en düşük 220 TL ve 73 kuruş, en yüksek 375 TL ve 23 kuruş olarak belirlenmiştir. 

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?

Asgari geçim indiriminin hesaplanabilmesi için bilinmesi gerekenler kişinin çocuk sayısı, medeni durumu ve eğer evli ise eşinin çalışma durumudur. Bu niteliklerin sağladığı indirimler yıllık brüt asgari ücret toplamının;

  • Çalışanın kendisi için %50
  • Birinci çocuk için %7,5
  • İkinci çocuk için %7,5
  • Üçüncü çocuk için %5
  • Dördüncü ve daha fazla çocuk için her çocuk başına %5’i oranında indirim uygulanır.

Bu indirimli gelir 12’ye bölündüğünde aylık olarak ödenen AGİ bulunur.

Asgari Geçim İndiriminin Ödenmemesinin Cezası Var Mıdır? 

Asgari geçim indirimi çalışanlara ödenmez ise çalışanlar bu durumu Çalışma Bakanlığının ve Vergi İletişim Merkezinin ihbar hattına şikâyet edebilmektedirler. Asgari ücret sigorta primi gibi asgari geçim indiriminin ödenmesi zorunludur. Bu ödemeler yapılmadığında işveren için cezai durumlar ortaya çıkacaktır çünkü bu haksız yere yapılan mahsup işlemi olarak değerlendirilecek ve kesilen verginin bu kısmı eksik beyan edilmiş olacaktır. Yani nakdi olarak işçiye ödenmeyen asgari geçim indirimi, o ay için eksik beyan edilmiş vergi olacak ve bu vergiler için de işveren hakkında cezai işlemler (cezalı tarhiyat) uygulanacaktır. 

 

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi