2020 Tapu Masrafları Ne Kadar Tutuyor?

2020 Tapu Masrafları Ne Kadar Tutuyor?
17:49 - Nisan 20 2020 Pazartesi

2020 Tapu transfer işlemleri için belirlenen şartlar ve bu şartları sağlamak için yapılacak işlemlerin masrafları belirlenmiştir. Buna göre alınacak konutun veya diğer taşınmaz mallar için de yapılacak işlemler yenilenmiş ve tekrar düzenlenmiştir. 2020 tapu masrafları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü aracılığı ile belirlenir. Bu anlamda yapılacak işlemlerde burada çalışan memurlar görev almaktadır. Tapu işlem masraflarında belge ücretleri dışında emlakçı komisyonu, avukat masrafları, elektrik ve su abonelikleri masrafları gibi masraflar ortaya çıkmaktadır. 

2020 Tapu Harcı 

Tapu harcı tapu teslim ve transfer işlemleri sırasında oluşan masrafların karşılanması amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezlerine ödenen paradır. Aynı şekilde taşınmaz alım satım bedeli olarak da düşünülebilir. Beyan edilecek olan ödeme tutarının yüzde 4’lük kısmı tapu harcı olarak belirlenmiştir. Bu harcın %2’lik kısmını alıcı öderken %2’lik kısmına ek 400 TL döner sermaye harcı ve kadastro harcı olan 750 TL satıcı olan kişi tarafından ödenmektedir. Emlakçı komisyonu ise toplam tutarın yüzde 2’lik kısmını oluşturur ve alıcı ile satıcı tarafından ortak olarak, yani yarı yarıya ödenir. Bütün bu detaylara ek olarak ödeme tutarlarındaki belirleyici kıstas konutun veya arsanın değeridir. Bu nedenle belirtilen rakamlar değişiklik gösterebilmektedir. 

Tapu Alımı Yapılacak İşlemler

Tapu alımı sırasında yapılacak işlemler tapusu alınacak taşınmaz malın cinsine göre değişiklik göstermektedir. 2020 Tapu masrafları başlığı altında incelenebilecek olan bu işlemler sırasında kullanılacak olan belgeler ve tamamlanması gereken evrak ve yükümlülükler ise şu şekildedir:

 • Kimlik belgesi ve bir adet fotokopisi
 • “Vergi borcu yoktur” yazısı için alınacak olan belge
 • Geçmiş dönem borçlarına ilişkin “ödendi” yazısı 
 • Zorunlu deprem sigortası yaptırılmalı 
 • Konutun halihazırda deprem sigortası var ise güncellenmeli ve bilgileri kontrol edilmelidir.
 • İşlemler vekil aracılığı ile yapılacaksa noter onaylı vekaletname 
 • Tapu harcı ve emlak vergisi ödemelerinin gösterildiği ilgili belgeler

Tapu Satışı Yapılacak İşlemler

Tapu satışı için yapılması gereken işlemler eksiksiz ve doğru şekilde yapılmalı, alıcı ve satıcı konumunda bulunan bireylerin her ikisi tarafından da dikkatle incelenmelidir. Bununla birlikte yapılması gereken işlemler ve gerekli belgeler şu şekildedir:

 • Satıcı konumunda bulunan kişinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi
 • Satışı yapılacak konutun tapusunun aslı 
 • Konutun bulunduğu belediyeden alınan rayiç bedel
 • Zorunlu deprem sigortası belgeleri
 • Banka ipotek evrakları (varsa)

2020 Tapu Masrafı Hesaplama

Tapu masrafı hesaplama işlemleri için başvurulacak konum Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ dür. Bunun yanı sıra hesaplama işlemini yaklaşık değerler olarak görmek isteyen ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya il, ilçe Müdürlükleri’ne gitmek istemeyen bireyler bu işlemleri ilgili internet siteleri üzerinden gerçekleştirebilirler. Değerler tam olarak doğru çıkmasa da yaklaşık değerler verilecek ve kişinin konu hakkında fikir sahibi olması sağlanabilecektir. Tapu masrafı hesaplama işlemi yapılırken kullanılacak bilgi tapu işlemi yapılacak taşınmaz mal bir konut ise bu konutun değeridir. Bu değer yaklaşık bir değer olarak verileceğinden çıkan sonuç da yaklaşık bir sonuç olacaktır. Değerin tam olarak saptanabilmesi için değerleme sürecinin eksper aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Bunun için de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne gidilmesi ve ilgili işlemlerin başlatılması gerekmektedir. 

Tapu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tapu başvurusu yapacak bireylerin öncelikle almak istedikleri taşınmaz malın sahibiyle görüşme yapmaları ve prensipte anlaşmaları gerekmektedir. Daha sonra bu işlemin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne taşınması gerekir. Bu işlem sonrasında doğabilecek olan 2020 tapu masrafları kapsamındaki masraflar alıcı ve satıcılar tarafından ödenir. Yapılacak işlemler için ALO 181 hattı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sitesi randevu sistemi kullanılabilir.

 

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi