2020 Sosyal Yardımlaşma Nakdi Yardım Ne Kadar?

2020 Sosyal Yardımlaşma Nakdi Yardım Ne Kadar?
16:38 - Nisan 28 2020 Salı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılında verdiği nakit yardımlar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özellikle gelire muhtaç ve eğitim veya sağlık gibi farklı amaçlar ile yardıma ihtiyacı olan kişilere yapılan yardımlardır. Sosyal yardımlaşma nakdi yardımları verilirken genellikle aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

 • Kişinin gelirinin olmaması veya geçinecek düzeyin çok altında olması,
 • Kişinin sosyal güvencesinin olmaması,
 • Kişinin engellilik, eğitim alamama veya sağlıkla ilgili özel bir sorunun olması.

Nakdi Aile Yardımları Nelerdir?

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün aile yardımları kapsamında verdiği yardımlar aşağıdaki gibidir:

 • Geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olup evi oturulmayacak durumda olan ailelere 15,20 TL ile 25.000 TL arası yardım yapılmaktadır.
 • Sosyal güvencesi olmayan eşi vefat etmiş kadınlara 275 TL verilir.
 • Sosyal güvencesi olmayan ve muhtaç durumdaki asker ailelerine 275 TL verilir.
 • Annesi ve babası vefat etmiş 18 yaşından küçük çocuklara 2 ayda bir 100 TL verilir.
 • Babası askerde olan 18 yaşından gücük muhtaç çocuklara 2 ayda bir 100 TL verilir.
 • Gelirine bakılmaksızın tüm ailelere ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve sonraki her çocuk için 600 TL verilir.

Nakdi Eğitim Yardımları Nelerdir?

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün eğitim yardımları kapsamında verdiği yardımlar şunlardır:

 • Durumu olmayan muhtaç ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartı ile ilk öğretimde erkek öğrenci için aylık 35 TL ve kız öğrenci için aylı 40 TL yardım yapılır. Orta öğretimdeki öğrenciler için ise erkek öğrenci için aylık 50 TL ve kız öğrenci için aylık 60 TL yardım verilir.

Sosyal yardımlaşma nakdi yardım paraları eğitim yardımları konusunda az olsa da genellikle ayni veya dolaylı yardımlar konusunda daha fazladır. 

Nakdi Sağlık Yardımları Nelerdir?

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün sağlık yardımları kapsamında verdiği yardımlar şu şekilde:

 • Maddi gücü olmayan muhtaç durumdaki hamileler ve 0-5 yaş arası çoğu olanlara hastanelere gidebilmeleri için anne için aylık 35 TL ve çocuk için aylık 35 TL yardım yapılır.
 • Tüberküloz ve SSPE hastalıkları dolayısıyla çalışamayan ve gelire muhtaç kalan kişilere aylık 1.460,61 TL yardım verilir.
 • Çoklu doğum yapıp 0-2 yaş arasında birden çok çocuğu olan ve geliri olmayan kişilere aylık 150 TL yardım yapılır.
 • Kronik hastalık sebebiyle elektrikli cihaza bağlı yaşayan kişilere aylık 200 TL’ye kadar elektrik nakdi yardımı yapılır.

Nakdi Yaşlı ve Engelli Yardımları Nelerdir?

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün yaşlı ve engelli yardımları kapsamında verdiği yardımlar aşağıdaki gibi:

 • Geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olan 65 yaş üzeri kişilere aylık 672,81 TL yaşlılık maaşı verilir.
 • Geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olan engelli kişilere engellik oranı %40 ile %69 arasında ise aylık 537,09 TL ve engellilik oranı %70 ve üzeri ise aylık 805,62 TL engelli aylığı verilir.
 • Evinde 18 yaşında üzeri ve en az %40 engelli bireye bakan geliri olmayan kişilere aylık 537,09 TL engelli bakım aylığı verilir.
 • Silikozis hastalarına iş kaybı oranına göre aylık 1.160 TL ile 1.477 TL arası yardım verilir.

Nakdi Özel Amaçlı Yardımlar Nelerdir?

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün özel amaçlı yardımları şöyle sıralayabiliriz:

 • Suriyeli mültecilere evdeki kişi başına aylık 120 TL verilmektedir.
 • Suriyeli tüm öğrencilere kişi başı aylık 35 ile 60 TL arası yardım verilir.

Sosyal yardımlaşma nakdi yardımları özel amaçlı yardımlar kapsamında daha çok yabancılara yönelik yardımlardır.

 

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi