Yemekten hoşlanmayan işçiyi tazminatsız kovdular

Yemekten hoşlanmayan işçiyi tazminatsız kovdular
10:00 - Ekim 2 2020 Cuma

Çalıştığı fabrikadaki personelin yemeklerinin yağlı olduğunu ve yemeği beğenmediğini belirten işçi, işveren tarafından kaldırıldı. İş Mahkemesine başvuran mağdur işçi, maaşlarının tam olarak maaş bordrosunda gösterilmediğini, fazla mesai ve resmi tatil ücretlerinin ödenmediğini, yapılan işin ağır sanayi ile ilgili olduğunu, işten çıkarıldığını söyledi. çünkü günlük yemeklerin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.

İşveren tarafından ağır hakarete uğradığı için işten çıkarıldığını, ihbar ve kıdem tazminatlarının yasal hak talebi üzerine ödeneceğini ancak bu tarihte tazminat ve işçilik tazminatlarının ödenmediğini, kıdem tazminatının ödenmediğini iddia ederek, ihbar ücreti, manevi tazminat, yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti ve fazla mesai ücreti almasını talep etti.

Davalı işveren; Hakaret bulunmadığını, söylediği sözlerin açıklandığını, işyerinde fazla çalışma yapılmadığını, davacının Pazar günü ve resmi tatillerde çalıştığı iddiasının davacının davayı yansıtmadığını ileri sürerek davanın reddedilmesini talep etti. aslına bakılırsa, maaş bordrolarının davacı tarafından çekince dikkate alınmadan imzalandığı ve genel mahkemelerde manevi tazminat talebinin talep edilebileceği. Elde edilen delillere ve bilirkişi raporuna dayanarak mahkeme davayı kısmen kabul etmeye karar verdi. Sanık işveren karara itiraz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yemek hakkını beğenmediği için ihraç edilen işçiyi tespit etti. Yargıtay, fazla mesai ücretlerinin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle kararın iptaline karar verdi.

Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi