Yargıtay’ın milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararı!

Yargıtay’ın milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararı!
12:00 - Ağustos 8 2020 Cumartesi

Bir otomotiv fabrikasında boya teknisyeni olarak çalışan işçinin, amirleri ve işverenleri tarafından taciz edildiği iddia edildi. Üstlerine sürekli hakaret eden işçi istifa etti. İşveren tarafından tazminat talebi reddedilen teknisyen, İş Mahkemesine giderek hem işveren hem de ustabaşı hakkında şikayette bulundu. Davacı teknisyeni; İşyerinde ustabaşı olarak çalışan kişinin, ‘onur olsaydın yazarını bu adam gibi terk edersin’ sözleri üzerine Noter vasıtasıyla uyarı yaparak iş sözleşmesini feshettiğini belirtti. İşyerinde küfür ederek aşağılandığını, psikolojisinin bozulduğunu, işyeri hekimine gitmesi gerektiğini, hatta evliliğinde sorunlar yaşadığını iddia etti.

Davacı teknisyeni; Davalı işverenin, taciz ve mobbing nedeniyle çeşitli kurs ve sınavlar sonucunda başarı belgelerine sahip olmasına rağmen, daha az kıdeme ve eğitime sahip personel ile çalışarak eşitlik ilkesine aykırı davrandığını kaydetti. Haklı sebeple işten ayrıldığını iddia ederek, sanıklardan kıdem tazminatı, manevi tazminat ve tazminat talebinde bulundu. Sanıklar, tüm personelin kalifiye olduğunu ve hak ettikleri maaşı aldıklarını, bayi oldukları için tüm personele zorunlu olarak eğitim verildiğini, dolayısıyla davacının tüm iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü. Mahkeme davayı kısmen kabul etmeye karar verdi. Tarafların karara itiraz etmeleri üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi.

Yargıtay kararında, manevi tazminat talebinin, davacının mobbing’e maruz kalmadığı ve mobbing iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle İş Mahkemesi tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Kararda şu şekilde ifade edildi: “Ancak dava dilekçesinde sadece mobbing nedeniyle değil, davacının özlük haklarının da zedelendiği iddia edilmiş ve manevi tazminat talebinde bulunulmuştur. iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiğine ve davacının kişisel hakkına yapılan saldırıyı engellemediğine dikkat çekti.

Dolayısıyla işçinin koruma ve gözetim yükümlülüğüne aykırı davrandığı ve bu durumun davacıya iş sözleşmesini haklı bir sebeple feshetme fırsatı verdiği ve kıdem tazminatı talebinin gerekçesiyle kabul edilmesine karar verildi. davacının iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiği. Kıdem tazminatı talebinin kabul edilmesinin gerekçesi hukuka ve dosya içeriğine uygundur. Anılan muhakemede belirtildiği üzere, davacının kişisel haklarına saldırı olduğu anlaşıldığından, davacının manevi tazminat talebinin de kabul edilmesi gerekir, ancak ret hatalı ve iptali gerektirmiştir. Kararın oybirliği ile bozılmasına karar verildi. ”

Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi