Yargıtay’ın milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararı

Yargıtay’ın milyonlarca çalışanı ilgilendiren kararı
09:12 - Eylül 7 2020 Pazartesi

İddiaya göre işinden yarım saat geç saat 08.00’e, akşam 15 dakika erken ayrılan işçi tazminatsız işten çıkarıldı. İş Mahkemesi’nde nefes alan işçi, depo işçisi olarak çalıştığını ve iş sözleşmesinin sanık işveren tarafından açık ve kesin bir ifade verilmeksizin feshedildiğini belirtti.

Mahkeme, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedildiğini iddia ederek, feshin geçersiz olmasını, davacının iadesini ve hukuki sonuçlarını talep etti. Davalı işveren ise davacının iş sözleşmesinin haklı bir sebeple feshedildiğini, davacının mazeretsiz olarak işe gelmediğini, geç geldiği veya görev yerini terk ettiğini ileri sürerek davanın reddini talep etti. , fesih sürecinin usulüne uygun olarak yürütüldüğünü, davacının iş sözleşmesinin haklı ve geçerli bir nedenle feshedildiğini.

“Fesih ölçülmedi”

Mahkeme; davalı işveren tarafından yapılan fesih işleminde fesih ilkesine uyulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Sanık avukatı kabul kararına itiraz etti. Bölge Adalet Divanı Hukuk Departmanı, sanığın esasa ilişkin itirazını reddetti. Gerekçeli kararda; Davacının 08.00 ve 09.00’da başlayan vardiyaya başlama eylemlerinin iş sözleşmesinin feshini gerektirmediği, davalı işverenin bu eylemler nedeniyle operasyonun nasıl olumsuz etkilendiğini ispatlayamadığı ve fesih süreç ölçülmedi. Davacı işçi karara itiraz edince Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi.

“İşe zamanında gelirdi

Yargıtay kararında, işçinin işe geç gelip erken ayrıldığına dair tutanağın tutulduğuna dikkat çekti. Davacının savunma yapmadığı ve davacıya bu nedenle 2 günlük ceza ve ihtar verildiği, davacının ifadelerin doğru olmadığını belirten bir savunma yaptığı hatırlatıldı. Kararda; “Davacının ikaz edildiği, işe iki gün geç geldiği (08.00-16.00 vardiyası için 08.35 ve 09.00’da geldi), davacının savunma yapmadığı ve davacının iş sözleşmesi ile feshedildiği anlaşıldı. Sanık işyerinin niteliği ve yapılan işin gerekliliği İşyerinde mazeretsiz izinler yaparak olumsuzluklara neden olan davacının çalışması gereken iş sözleşmesinin feshi anlaşıldı. kesintisiz olarak geçerli bir gerekçeye dayandırılmış, İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının tersine çevrilerek iptal edilerek kaldırılmış, davanın reddedildiği anlaşılmıştır. ”

Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi