Yargıtay’dan ‘araç aracı’ kararı

Yargıtay’dan ‘araç aracı’ kararı
10:12 - Temmuz 11 2020 Cumartesi

Yargıtay; Daha düşük bir piyasa değerinden satın alınan aracın ‘pert’ olarak bilindiğine ve ağır hasar görmüş aracı herhangi bir bildirimde bulunmaksızın vatandaşa satmanın yasal olmadığına inanmanın yanlış olduğu sonucuna vardı. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, “6502 sayılı Tüketici Yasası, tüketicinin tüm satışlarda doğru şekilde bilgilendirilmesini gerekli kılmıştır” dedi.

Hayalini koruyarak yıllarca hayalini kurduğu aracı satın alan vatandaş, taşıt sigortasını yaptırmaya gittiği acentede hayatının şokunu yaşadı. Aracın pert olduğunu öğrenen kurban vatandaş, satıcıya araçta bir noter aracılığıyla gizli bir utanç olduğunu bildirdi. Buna rağmen, taleplerine cevap alamayan mağdur tüketici Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu izledi. Sigorta ve otomobil sigortası işlemleri için başvurduğunda aracın Pert’e kayıtlı olduğunu öğrendiğini ve sanığın satıştan önce onu bu konuda bilgilendirmediğini iddia etti. Aracın pert olarak kaydedilmesini ve aracın gizli bir utanç olarak değerlendirilmesini ve arızalı aracın iadesi ve 327’nin maliyeti de dahil olmak üzere aracın kaybı da dahil olmak üzere sanığın geri gönderilmesini talep etti. 14 bin 900 TL satış fiyatı ile araç için TL. Sanık davanın reddini diledi.

“Otomobili pazarda satın aldı, pert kaydını bilmeliydi.”

Mağdur vatandaş ikinci şoku mahkeme kararıyla yaşadı. Aracın piyasadan 6 bin liradan daha düşük bir fiyata satın alınmasının, pert tescil olasılığını güçlendirdiğine dikkat çekerek; Davayı, bu farkın aracın ağır hasarından kaynaklanan amortismandan kaynaklandığı ve davacının araçtaki ciddi hasar durumunu bildiği veya bildiği gerekçesiyle reddetmeye karar verdi. Davacı temyiz ettiğinde, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi devreye girdi. Benzer bir karar imzaladıktan sonra; “Borçlar Kanununun 223 üncü maddesi hükmüne göre, alıcı, işlerin olağan akışına göre en kısa zamanda satıcının durumunu görürse ve satıcının satıcının sorumluluğunu gerektiren bir utanç görürse, Alıcı uygun bir süre içinde bunu bildirmelidir.Alıcı satıcıyı incelemeyi ve bildirmeyi ihmal ederse Sıradan bir muayene ile ortaya çıkarılamayan bir kusur daha sonra ortaya çıkarsa, derhal satıcıya bildirmelidir. Aksi takdirde, Davacı satıcıya öğrendiği gizli utanç hakkında bilgi verdi. Açıklanan yasa uyarınca satımı kusurlu olarak kabul etmedi. “ifadeleri verdi.

Mahkeme tarafından davacının, alınan bilirkişi raporuna uygun olarak aracın piyasa değerinden daha düşük satın alınması nedeniyle utanç duyduğunu bildiği, ancak aracın piyasa değerinden daha düşük bir şekilde satın alınmasının davacıya carine teşkil etmez. Söz konusu araçta bulunan yükün davacıdan gizlenmediği ve ispat yükünün sanığın tarafında olduğu hatırlatılmıştır.

Karar; “Durum böyle olunca, mahkeme tarafından açıklanan hususları dikkate alarak sonuca göre karar vermek, aksine kararın yazılı olarak tesis edilmesi, usul ve hukuka aykırıdır. Kararın verildiğine oybirliğiyle karar verildi. ” Açıklama söyledi.

“Yasa tüketiciyi doğru bilgilendirmeye dayanıyor”

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı ve “Derneğimize araç satışı konusunda ciddi şikayetler var. Özellikle son zamanlarda faiz oranlarının düşmesi ile yoğun bir ticaret var. Bu işlemlerde tüketici mağduriyetine yol açan bazı satışlar vardır. Öncelikle vurgulamak istediğim konu, 6502 sayılı Tüketici Yasası’nın tüm satışlarda tüketicinin uygun şekilde bilgilendirilmesini zorunlu kılmasıdır. Ayrıca Medeni Kanunun ikinci maddesi satıcıların dürüst bir satış yapmaktan mahkum olduklarını göstermektedir. Bu nedenle, satıcıların sıfır veya ikinci el satışlarda tüketicileri araçları hakkında doğru bir şekilde bilgilendirmeleri gerekir. Aksi takdirde, bu aracın iadesini ve kullandıkları paranın yasal menfaati ile birlikte ödenmesini gerektiren süreç geçerli olabilir. ”

“Kişiden kişiye satışa dikkat”

Tüketicinin dikkat etmesi gereken hususları açıklayan Yılmaz, “Kişiden kişiye satış olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Tüketici galeri aracılığıyla araç satın alsa da, notere gittiğinde kişiden kişiye yapılır. Bu tür satışlarda tüketici, tüketici haklarından yararlanamaz. Bu işlemlerde tüketicinin bir satıcı kimliği olması gerekir. Aracı satın alırken, alıcı trafiğe girdiği günden, sattığı güne kadar satıcı tarafından doğru bir şekilde bilgilendirilmelidir. Bu tüketicinin bir hükmü “dedi.

Kusurun, alıcının bir şey bilme olasılığı değil de satıcının sorumluluğu açısından söylenmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Satıcı, ürünü kusur söyleyerek satmalıdır. Bunu yapmazsa, tüketiciyi fiyattan sorumlu tutmak kabul edilemez. Ürünü orada tüketicinin anlayışına bırakmak yasal olarak doğru değildir. Karşı taraftan bildiklerini gizlemek para iadesi için yeterli bir nedendir. ”

Samet Doğru – Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi