Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylanan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun Önerisi

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylanan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun Önerisi
01:00 - Ekim 24 2020 Cumartesi

İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Önerisi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Teklif ile işsizlik ödeneğinden yararlanan çalışanların ödemeleri İşsizlik Fonu’ndan yapılacak. Ek istihdam teşviki başvuru süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. İstihdamı artırmak amacıyla ek istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar sağlanan prim destek uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Özel sektör işverenlerinin bir önceki yıl ortalamasına ek olarak istihdam edilenlere gelir vergisi stopajı desteği ve damga vergisi desteği sağlanacaktır.

Esnaf Fonu uygulamasının yürürlük tarihi 1 Ocak 2021’e ertelenecek. Kısa çalışma ödeneği başvurusu yeniden düzenlenecek. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için prim ödeme koşulları azaltılacaktır. Son 3 yılda 600 günlük prim ödeme zorunluluğu 450 güne, kısa çalışma ödeneğinden önce son 120 gün hizmet sözleşmesine tabi olma şartı 60 güne indirilmiştir. Ücretsiz izin desteği günlük 39,24 TL olacak.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bir madde eklenerek posta idaresi tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile mal ihracatı veya hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalar, gerekli şartlar altında kazançlarını yüzde 50 oranında azaltabilecek.

Yurt dışı para birimlerinde yer alan altın, döviz, menkul kıymetler, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirilen gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıklardan muaf sayılabilecek.

Kesin Süreli İş Sözleşmesi 25 yaş ve üzeri 50 ve üzeri olmak kaydıyla yazılı olarak bildirilebilir.

Teklif, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve ilgili vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, vergiler ve ilgili vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme zamları, 2020 Ağustos ve önceki aylar sigorta primi, işsizlik sigortasını içermektedir. Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim, sosyal güvenlik destek primi ve buna bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı, eğitime katkı ve İl Özel İdarelerinin ödenmemiş asıl ve ödenmeyen kamu alacaklarına ilişkin hükümler, Belediye alacakları, Gümrük Vergisi alacakları 31 Ağustos 2020’den önce olmasına rağmen.

100 TL’yi geçmeyen anapara alacakları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenen kanunun yayımlandığı tarihten itibaren ödenmemiş asıllar dikkate alınarak kaldırılacaktır.

Başkanlık İdari İşler Dairesi Başkanlık Raportörü adı altında personel istihdam edecektir.

Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan kanunlarda yer alan ilave tedbir hakkı, idari ve adli yol açılmaktadır. Teklif, elektronik iletişim istasyonlarıyla ilgili hükümler içerir.

Ahmet Umur Öztürk

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi