Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 yüz yüze eğitim ve sınav uygulamasına ilişkin genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 yüz yüze eğitim ve sınav uygulamasına ilişkin genelgesi
20:00 - Ekim 27 2020 Salı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 81’e gönderdiği mektupla okullarda sınavların nasıl yapılacağına dair detayları paylaştı. Bakanlık, paylaştığı genelgede şu açıklamaları yaptı:

“Bilindiği gibi 2020-2021 akademik yılının ilk dönemi (b) Genelge ile

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. İlgililik (a) Yönetmeliğin Ek 2’deki ‘Eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişle ilgili alınacak tedbirler’ hükmü uyarınca olağanüstü durumlar ‘, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde izlenecek usul ve esaslar (c), (ç)), (d), (e) ve (f) ile ilgilidir. Öte yandan ilgili (c) maddesinde öğrencilerimizin tüm müfredattan sorumlu olacağı belirtilmiştir.

Buna göre yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin devam ettiği 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılında, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki derslerin ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin olarak;

1. Yüz yüze eğitim faaliyetlerinin yanı sıra uzaktan eğitim faaliyetleri de ölçme ve değerlendirme kapsamına alınacaktır.

2. İl / ilçe milli eğitim müdürlüklerince il / ilçe sanitasyon komiteleri ile işbirliği içinde alınan kararlar doğrultusunda, ilgili (a) hükümlerine göre ölçme ve değerlendirme uygulamaları salgın öncesi gibi yürütülecektir. Haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim verilen okullarda düzenleme.

3. Haftada 2 (iki) gün ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan veya velilerinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitim ile öğrenimine devam eden öğrenciler ile sınıflarda eğitim gören öğrenciler için ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgi görmektedir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından itibaren sadece uzaktan eğitime devam edilmektedir. (a) Yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğünde;

a. Sınavlar okul ortamında yapılacak ancak kronik bir hastalığı olan veya Covid-19 salgını nedeniyle hasta veya temas halinde olan öğrenci, sınava uygun bir zamanda ve okulda izole bir ortamda girecek.

b. Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan ve mazereti okul yönetimince uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği saatte ve öğrenciye önceden bildirimde bulunarak sınava alınır.

c. Okullarda yapılacak sınavlarda dersin müfredatında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulacak ve sınavların tarihi okullarda sınıf / alan grup başkanları tarafından kararlaştırılacaktır.

ç. İncelenecek her ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye göre hazırlanacaktır.

D. Gerekli görülmesi halinde ilgili (d) ve (f) maddelerinde belirtildiği üzere cumartesi günleri okullarda sınav yapılabilecektir.

için. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine kayıt edilecektir.

f. Yatılı bölge ortaokullarına kayıtlı olan ve uzaktan eğitim ile eğitim ve öğretim sürecini takip eden öğrenciler, sınav günlerinde pansiyonda yatılı kapasitesi, ulaşım koşulları ve hijyen koşullarını dikkate alarak kalabilecekler.

g. Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve / veya EBA TV izleme ve ders etkinliklerine katılım durumuna göre her ders haftada 2 (iki) saat, 2’den fazla olanlar için ise 3 (üç) saattir. haftalık saat. Kurs aktivitelerine katılım puanı verilecektir.

ğ. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyunlar, beden eğitimi ve spor, trafik güvenliği, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilgi teknolojileri ve yazılım,

Peygamberimizin hayatında sınav, temel din bilgisi ve seçmeli dersler olmayacaktır. Bu derslerin dönem puanları, ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanları ile hesaplanacaktır.

h. Proje ve kurs etkinlikleri uygulamalarının dersin niteliğine göre yüz yüze veya canlı derslerde ve diğer çevrimiçi (e-posta vb.) Ortamlarda sunulması sağlanacaktır.

I. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılında bugüne kadar yapılmış bir sınav veya değerlendirme uygulaması varsa bunlar geçerli olacak ve e-okul sistemine girilecektir.

4. Tüm ölçüm ve değerlendirme uygulamalarında, Covid-19 salgınına yönelik tüm önlemler eksiksiz ve zamanında alınacaktır.

Ülkemizde Covid-19 salgını sürecinin seyri dikkate alınarak Bakanlığımızın planları doğrultusunda farklı tür ve seviyelerdeki eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin kapsamının kademeli olarak genişletilmesine karar verilmiş, buna göre 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren orta öğretim kurumlarının 9 hazırlık sınıfları ve 12. sınıfları Yüz yüze eğitimlere başlandı ve kurallar dahilinde 02 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren kamuoyuna duyuruldu. 9. sınıfta belirlenen yüz yüze eğitime başlanacak.

Yüz yüze ve / veya uzaktan eğitim süreciyle ilgili olarak; İlgi (c) “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” Genelgesinde, ilk dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği belirtilmişti. ilgi (ç) maddesi, Covid-19 Salgını nedeniyle, 2020- 2021 eğitim-öğretim yılının yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarının kullanılmasıyla devam edeceği, tüm müfredatların yüz yüze tamamlanacağı belirtildi. -yüzey ve / veya uzaktan eğitim yoluyla öğrenciler, müfredatta yer alan tüm konu ve başarılardan sorumlu olacak, ölçme ve değerlendirme uygulamaları okul ortamında yapılacaktır. .

Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel örgün orta öğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar (a) Resmi ve özel örgün orta öğretim kurumlarında yapılması gereken ölçme ve değerlendirme uygulamaları, ilgi (a) Yönetmeliğin “Olağanüstü Hallerde Eğitim, Öğretim Yönetim ve İşleyişe Yönelik Alınacak Tedbirler” Ek 3 maddesine uygun olarak aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Bu kapsamda 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılında resmi ve özel orta öğretim kurumlarında derslerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak;

1- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları ilgili (a) Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

2- Şimdiye kadar yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerlidir ve e-Okul sistemine işlenecektir.

3- Ölçme ve değerlendirme uygulama takvimi, eğitim kurumu yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve eğitim kurumu idaresi tarafından zamanında tüm öğrencilere duyurulacaktır.

4- Gerektiğinde cumartesi günleri de dahil olmak üzere her sınav için bir ders saati verilerek değerlendirme ve değerlendirmeler yapılacak ve sınav soruları bu saate göre hazırlanacaktır.

5- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19/02/2018 tarih ve 56 sayılı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Programı Ortak Dersler bölümünde; Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik dersleri sınavları yapılacaktır.

6- Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğrencilerin oturma planı; Maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak fiziksel mesafeyi koruyacak şekilde yapılacaktır.

7- Tüm ölçüm ve değerlendirme uygulamalarında Covid-19 Salgını ile ilgili tedbirler, “Eğitim Kurumlarında Hijyen Koşullarının İyileştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Rehberi” ne göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecektir.

8- Ölçme ve değerlendirme başvuru sürecinde konaklama ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, okul yurtlarından durumlarına göre ücretli / ücretsiz yatılı olarak yararlanabileceklerdir. (B) Yönetmelik hükümlerine göre sınavlar pansiyonlu eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk olmayacak şekilde planlanacaktır.

9- Kendisinde veya birlikte kaldığı herhangi bir aile ferdinde kronik hastalığı olan öğrenciler ile Covid 19 veya birlikte bulundukları herhangi bir aile ferdine yakalanması veya teması nedeniyle karantina altına alınan ve bu nedenle dönem içinde sınavlara giremeyenler gerekli önlemleri zamanında ve izole bir ortamda uygulayarak; Bunların dışında mazeret nedeniyle sınava giremeyen öğrenciler, ilgili (a) Yönetmelik hükümlerine göre sınava alınır.

Yüz yüze eğitime başlayan yukarıda belirtilen 9. sınıf ile ilgili il / ilçe milli eğitim müdürlükleri ve eğitim kurumu yönetimleri tarafından gerekli tüm tedbirler alınacaktır. “

Musa Erdoğan

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi