Deprem uzmanından korkutma uyarısı: ‘Marmara’da stres arttı’

Deprem uzmanından korkutma uyarısı: ‘Marmara’da stres arttı’
10:00 - Temmuz 27 2020 Pazartesi

17 Ağustos Marmara Depremi’nde ağır kayıplar yaşayan Yalova, beklenen İstanbul Depremi’nden de ciddi şekilde etkilenecek. Bu konudaki çalışmanın acil hale geldiği günümüzde çarpıcı bir uyarı Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Osman Kendir, Jeoloji Mühendisi oldu. Kuzey Anadolu fay bölgesindeki artan strese dikkat çeken Kendir, ilde acilen bir deprem master planı hazırlamanın önemini vurguladı. Kendir’in tanımında “Yalova, konumu itibariyle Kuzey Anadolu fay zonunda (KAFZ) ve 100-250-500 yıllık bir sürede MW: 7-7.5 arasında değişen depremlerin olduğu bir bölgede yer almaktadır. Bölgemizde, Marmara Bölgesi’nin batısında özellikle 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremlerinden (1999) sonra stres daha da artmıştır. Tarihi deprem kayıtlarına göre, olası depremin meydana gelme zamanı öne çıkarılmıştır. Örneğin, Yalova ve çevresi gerilmiş bir yaya odaklanır ve bu bahar kırılma noktasındadır. ”

Öncelikli riskli alanların belirlenmesinin ve yol haritasının çizilmesinin önemine dikkat çeken Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi, Jeoloji Mühendisi Osman Kendir, “Anlaşıldığı üzere aktif fay hatları ve etkili deprem bölgesinde yaşıyoruz. Yaklaşan depremlerde ve depremlerde (öncesi ve sonrası) Yalova’nın nasıl etkileneceği, yapılması gerekenler ayrıntılı olarak incelenmeli ve planlama bu doğrultuda acilen yapılmalıdır. Marmara depreminden sonra deprem yönetmeliği birçok kez yenilenmiş ve kentsel dönüşüm yasaları şehirleri dönüştürmeyi amaçlamıştır. Ancak bu yasalar ve yasalar çerçevesinde riskli alanlarımızın, önceliklerimizin belirlenmesi ve bir yol haritası oluşturulması gerektiği açıktır. “Sadece yol haritamızı belirleyerek ve Deprem Master Planları yaparak belirsizlikleri ortadan kaldırarak mümkün olacak.”

“Sorumluluk almak”

Bu bağlamda, yerel yönetimleri sorumluluk almaya davet eden Kendir, “Deprem master planlarındaki mevcut yapı stokunun incelenmesi, durumlarının, imar uygulamalarının, yasal boyutlarının, finansal kaynak çalışmalarının, eğitim ve sosyal faaliyetlerin değerlendirilmesi ve afet ve risk yönetiminin temel ilkeleri ve ilkeleri. Belirlenmesi hedeflenmektedir. Ülkemizde İstanbul ve İzmir’de master plan örnekleri mevcut olup, bu planların birden fazla üniversitenin işbirliği ve Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, valilikler, kurumlar, işletmeler ve katılımı ile sağlandığı görülmektedir. sivil toplum örgütleri. İstanbul Deprem Master Planı (İDMP) tarafından; Kurumlar ve kuruluşlar arasındaki sorumlulukları, kararları ve yönetimi belirleyen konular sosyal sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır “.

Saim Çotuk

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi