Covid-19’dan en çok etkilenenler onlardı

Covid-19’dan en çok etkilenenler onlardı
12:00 - Ekim 12 2020 Pazartesi

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ihalelerini alan özel diş protez laboratuarları ve malzeme tedarikçilerinin büyük şikayetleri olduğunu belirten Diş Teknisyenleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Bülent Eroğlu, “Özellikle tek geçim kaynağı bunlara hizmet etmek olan diş laboratuvarları merkezler, borçlarını iade edemiyorlar ve binlerce çalışan istiyorlar.Salgından en çok etkilenen meslek grubu olarak laboratuvarlarımızda ve ağız ve diş sağlığı merkezlerimizde çalışan personelimizin tamamı teknik personel olduğu için önce sorun tespit edilmeli ve sonra Salgın döneminde risk altında olan meslek gruplarından biri olan diş hekimliği hizmeti veren özel diş protez laboratuvarları yetkililerden bu merkezlerin faaliyetlerine bir an önce başlamalarını ve yüzlerce firmanın ve Binlerce çalışan mağdur olmaktan veya sözleşmeyi feshederek kayıplarını karşılamak davranır “dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Maliye ve Hazine Bakanlığı’nı çalışmaya çağıran Federasyon Başkanı Eroğlu, “Sadece ağız ve diş sağlığı merkezleri, özel klinikler ve kliniklere hizmet verebilen ve başka işlem yapamayan laboratuvarların gelirleri ödenir. İdarenin sözleşme bedeli oranında yapacağı bir defaya mahsus iş bazında peşin, Laboratuvar demirbaş ve sarf malzemeleri için en azından tedarik kolaylığı sağlanmalı.Kapalılara orta ölçekli KOBİ desteği sağlanmalıdır. COVID-19’dan sonra değişen diş laboratuarlarına yatırım için laboratuvar işletmeleri. Kredi borcu, kayıt affı ve devlet bankalarından 6 aylık ödemesiz süre ile laboratuvar çalışanlarının kredilerinin faizsiz yeniden yapılandırılması. için finansal destek sağlamak istiyoruz. Faizsiz krediler ve borçlarının ödenmesi Firmalara mali yükün azaltılması için destek verilmeli veya esneklik sağlanmalıdır. hizmetlerde yüzde 18 KDV ile mal alıyor ve yüzde 8 fatura ediyoruz. Aradaki yüzde 10’luk adaletsizliğin gözden geçirilmesi ve KDV’nin diş protez laboratuvarlarında en az bir yıl süreyle yüzde 1 olarak uygulanması sağlanmalıdır. Firmaların istihdamını azaltmamak için kısa çalışma ödeneğinin diş laboratuvarları için normale dönene kadar koşulsuz olarak uygulanması sağlanmalıdır.

Hastanelerde istihdam edilen personel sayısının kapasite fazlası nedeniyle maliyetlerde artışa neden olduğunu belirten Bülent Eroğlu, “Şartnamede belirlenen personel sayısı idare tarafından sözleşme süresi boyunca artırılabileceği gibi, ifadelerin kaldırılması da sağlanabilmektedir. Bu, hesaplanamayan maliyetlere neden olur. Yukarıda belirtilen ifadelere örnek vermek gerekirse, ‘yeter ya da gerekirse artırılabilir.’ Bu tür ifadeler açık ve yükleniciyi zor durumda bırakıyor. Yüklenici firma ve hastanenin müştereken sorumlu olmasını rica ediyoruz. Hastanenin talep ettiği malzemelerin hastane tarafından temin edilmesini ve bu masrafların yüklenici firma tarafından karşılanmamasını talep ediyoruz “dedi.

Eroğlu sözlerine şöyle devam etti. “Aksi takdirde, hastanede kullanılan ve laboratuvara bağlı olmayan masraf kalemi yükleniciye yüklendiğinde yüksek maliyetler ortaya çıkmaktadır. Ancak bazı malzemeler laboratuar malzemesi olarak yer almamakta, yüklenici firmanın vergi beyannamesinde sorun oluşturmaktadır. ve İl Sağlık Müdürlüğünün denetimlerini yapmaktadır. Firmanın bu hizmeti verecek maliyetinin yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmesini ve bunun teknik şartnameye dahil edilmesini talep etmekteyiz.Geçici diş yapımı, diş ilavesi, protez gibi ürünler onarım, besleme, kaide, kaşık, kafes uygulaması, soft astar besleme talep edilmektedir Garanti Mektuplarımızın şartları hizmet süreleri ile aynı anda sonlandırılır ve Teminat Mektuplarının iadesi (en geç üç ay içinde) olur. Yüklenici firmanın teminat mektubunun garanti süresi içinde tutulması yüksek maliyetlere neden olmakta ve kaldırılmasını talep etmekteyiz. Yüklenicinin yeni ihalelere girmesi zordur. “Kendi laboratuvarı bulunan hastanelerde, yüklenici firma tarafından ihale sırasında çalıştırılan yardımcı personel tarafından diş teknisyeninin görev tanımındaki görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi diş hekimleri ve hastane yönetimi tarafından talep edilmemelidir.”

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi