10 yıldan fazla nafaka alacakları silinecek

10 yıldan fazla nafaka alacakları silinecek
12:00 - Ağustos 10 2020 Pazartesi

İcra Mahkemesi, şiddetli çatışmalardan boşanan kadına nafaka ödenmesine karar verdi.

Nafaka alamayan kadın, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde nefes aldı. Eski kocası ile ilgili nafaka borcunu ödemediği için icra takibi başlattı. Öte yandan, İcra Mahkemesine başvuran nafaka borçlu kocası, 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu, takibin müştereken açılması gerektiğini belirterek takibin iptalini talep etti. çocuğun velayeti ve nafaka düzenli ödendiği için borcun bulunmadığı. mahkeme; Nafaka alacağından doğan hükmün sona erdiği gerekçesiyle yargılamanın iptaline karar verdi. Nafaka alacaklısı kadının kararına itiraz edince Yargıtay 12. Hukuk Dairesi devreye girdi. Yargıtay’ın 10 yıl dolan nafaka alacaklarının tahsil edilemeyeceğini vurgulayan kararında; “Türk Borçlar Kanunu’nun 156/2 maddesine göre, eğer borç mahkeme kararına tabi ise, zaman aşımı süresi 10 yıldır. Buna göre Mahkeme, kararlaştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmelidir. bu hususta inceleme, takip tarihinden itibaren on yıl öncesine ait nafaka talep edilebileceği ve borcun süresinin dolmadığı görülmesi halinde diğer itirazların sebeplerinin incelenmesi gerekli iken ve şikayetler, eksik inceleme ile yazılı olarak karar verilmesi hatalı olup, alacaklının itiraz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının iptaline oybirliği ile karar verilmiştir.

Süleyman Aydın

Yorumlar (0)
Yorumlar E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi